new-logo

Тест: Валентност

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Има връзка между строежа на атома, химичните връзки, които той образува, и неговата валентност.
2
Валентността на водорода е постоянна първа.
3
Основно е състоянието на атома, в което той:
4
Атомът на водорода има 1 единичен електрон във външния си електронен слой. Валентността на водорода е:
5
Във възбудено състояние, атомът въглерод разполага с 4 несдвоени електрона и е от 4 валентност.
6
Попълнете празните места в текста като използвате част от дадените думи:
  • връзки, съединения, единичните, свързаните, валентния, първия
7
Посочете съединенията, в които сярата е в четвърта валентност.
8
Сярата може да проявява 2, 4 и 6 валентност, защото освен основно състояние има и две възбудени състояния на атома.
9
На схемата е изразен прехода на атом сяра от основно състояние във възбудено състояние, в което проявява:
10
Свържете елементите с валентността, която могат да проявяват във възбудено състояние.
11
Валентността на въглерода във CO2 е четвърта, защото атомът е:
12
Атомът попада от основно във възбудено състояние, когато отдаде енергия.
13
При образуване на химичната връзка в NaCl, атомът Na отдава 1 електрон. Следователно натрият е от 2 валентност.
14
Едно от предпочитаните екологично чисти горива е метанът CH4. Валентността на въглерода в съединението е:
15
Като имате предвид мястото на фосфора в периодичната система, определете валентността му в основно състояние.
  • Запишете отговора само с арабска цифра.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 9. клас върху темата "Валентност". С този тест ще упражните наученото за валентност от гледна точка на теорията за строежа на атома и химичната връзка. Ще проверите можете ли по Люисовия символ на един елемент да определяте валентността му както в основно, така и във възбудено състояние. Интересните въпроси ще ви поставят в нови ситуации, в които ще развиете мисленето и затвърдите знанията си преди предстоящо изпитване или контролно в училище, на което сме сигурни, че ще се справите отлично!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (4)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се