new-logo

Тест: Мощност

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Попълнете празните места в текста, като използвате някои от посочените думи.
  • енергия, работа, ват , нютон
2
Формулата за мощност може да се запише във вида:
3
Изразете единицата ват чрез основните единици.
4
Често в практиката се използва единицата конска сила. Вярно ли е, че конска сила е мерна единица за мощност?
5
1 MW е равен на:
6
За едно и също време двама работници извършват различна по големина работа. По-голяма мощност развива работникът, който извършва по-малка работа.
7
От двама работници, които извършват еднаква работа, по-голяма мощност развива работникът, който я извършва за по-малко време.
8
Свържете частите, така че да получите верни изрази.
9
Мощността на електромотора на прахосмукачка е 2,1 hp. Колко е мощността, изразена в kW ?
10
Автомобилен двигател извършва 7,2 MJ работа за 2 минути. Колко е мощността на двигателя?
11
Каква работа извършва двигател с мощност 100 W за 3 секунди?
12
Колко време трябва да работи трактор с мощност 250 W, за да извърши работа 1000 J?
13
Подемен кран може да премести 500 kg тухли на височина 10 m за 10 секунди. Работник ще премести тези тухли на същата височина, но за 10 часа. Определете мощността на двигателя P1 и мощността P2 , която ще развие работникът.
14
Каква мощност развива човек при ходене по хоризонтален път, ако за 1 час прави 4 500 крачки и при всяка крачка извършва работа 25 J?
15
На графиката е показана зависимостта на работата от времето. Свържете частите от изречения, така че да получите верни твърдения. 

Описание на теста

Онлайн тестът „Мощност“ по физика за 8. клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. Какво наричаме мощност? Разбрахте ли кои мерни единици се използват? Можете ли да пресмятате мощност? Тестът ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовката ви по темата „Механична работа и енергия“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище! Желаем ви приятни и ползотворни минути с теста!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (10)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се