logo

Тест: Мощност

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Механичната мощност е равна на извършената работа за определено време.
2
Формулата за мощност може да се запише във вида:
3
Единицата за мощност се нарича:
4
Често в практиката се използва единицата конска сила. Вярно ли е, че конска сила е мерна единица за мощност?
5
На кой ред правилно е изразена единицата ват чрез основните единици?
6
За едно и също време двама работници извършват различна по големина работа. По-голяма мощност развива работникът, който извършва по-малка работа.
7
От двама работници, които извършват еднаква работа, по-голяма мощност развива работникът, който я извършва за по-малко време.
8
Свържи частите така, че да получиш верни изрази.
9
Автомобил се движи с постоянна скорост v = 30 m/s по хоризонтален участък от пътя под действие на постоянна движеща сила F = 2000 N. Колко е механичната мощност Р на автомобила?
10
Автомобилен двигател извършва 7 200 000 J работа за 120 s. Колко е мощността на двигателя?
11
Каква работа извършва двигател с мощност 100 W за 3 секунди?
12
Колко време трябва да работи трактор с мощност 250 W, за да извърши работа 1000 J?
13
Подемен кран може да премести 500 kg тухли на височина 10 m за 10 секунди. Работник ще премести тези тухли на същата височина, но за 10 часа. Определи мощността на двигателя P1 и мощността P2, която ще развие работникът.
  • Указание: Приеми, че g=9,8m/s^2.
14
Каква мощност развива човек при ходене по хоризонтален път, ако за 1 час прави 4 500 крачки и при всяка крачка извършва работа 25 J?
15
Двигателят на автомобил има мощност 90 kW. Ако тази мощност е постоянна, каква е движещата сила при движение на автомобила със скорост 54 km/h и 108 km/h?
  • Указание: 1km/h=\frac10003600 m/s. Запиши отговорите си като числа.

Описание на теста

С онлайн теста по физика за 8. клас ще се подготвиш по темата. Научи ли всички важни и основни неща, свързани с мощността? Разбра ли, че тя е неизменно свързана с работата? Научи ли каква роля играе мощността и при електрическите уреди? Каква е връзката между конска сила и ват? Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се