logo

Тест: Глаголът haben в минало време.

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
На кой ред всички форми на глагола "haben" са в минало време (Präteritum)?
2
Как превеждаме на български език следното изречение? Florian hatte viele Probleme.
3
Попълнете формите на глагола "haben" в минало време (Präteritum) за единствено число:
4
Попълнете формите на глагола "haben" в минало време (Präteritum) за множествено число:
5
На кой ред откриваме правилното спрежение на глагола "haben" в минало време (Präteritum) за всички форми на единствено и множествено число?
6
Кои форми за минало време (Präteritum) на глагола „haben“ съвпадат?
7
Прочетете следното изречение и отговорете - правилно или грешно е спрегнат глаголът "haben" в минало време (Präteritum)? Christian hattet gestern Geburtstag.
8
В отговора на въпроса липсват подлогът и сказуемото. Попълнете ги. Hattest du als Kind viele gute Freunde? - Ja, ... viele gute Freunde.
9
Във въпроса липсват подлогът и сказуемото. Попълнете ги. ... ein Fest? - Ja, wir hatten ein schönes Fest.
10
Какви са възможните въпроси за следния отговор: Ja, wir hatten einen Plan.
11
Свържете частите на изреченията:
12
Свържете частите на изреченията:
13
В кои изречения превеждаме глагола "haben" в минало време (Präteritum) с "нямах, нямаше, нямахме ..." на български език?
14
Следният текст е в сегашно време (Präsens). Променете формите на глагола "haben" така, че текстът да бъде в минало време (Präteritum).   Unsere Wohnung hat drei Zimmer und eine Küche. Mein Bruder und ich, wir haben ein Kinderzimmer und unsere Eltern haben auch ein Zimmer für sich. Leider hat das Kinderzimmer keinen Balkon.   При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
15
Следният текст е в сегашно време (Präsens). Променете формите на глагола "haben" така, че текстът да бъде в минало време (Präteritum). Ich habe eine nette Klasse. Da habe ich zwei gute Freunde - Philipp und Andreas. Wir haben viel Spaß miteinander. Wir haben eine tolle Klassenlehrerin - Frau Behrens. При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss

Описание на теста

Онлайн тестът по немски език "Глаголът haben в минало време" ("Das Verb haben im Präteritum") ще тества знанията ви за този глагол. Да се подготвим добре за тест по немски за нива А1 и А2, като преговорим как се спряга глаголът в единствено и множествено число, кои форми на глагола haben са еднакви в минало време, кой е начинът да кажем на немски "нямах, нямаше, нямахме". Забавлявайте се и бъдете отличници по немски език!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (33)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се