logo

Тест: Active voice vs Passive voice. Упражнение

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
В Passive Voice извършителят на действието се въвежда с думата by.
2
В изреченията в Active voice се казва какво е извършил подлогът.
3
В Passive Voice наблягаме на извършителя, а НЕ на действието.
4
Кои редове съдържат форми на глагола to be в минало просто време?
5
Спомагателният глагол didn`t се използва за образуване на отрицателни изречения в Passive Voice в Past simple tense.
6
Кое изречение правилно изразява същия смисъл като 'The kids visited their teacher'?
7
Кое изречение правилно изразява същия смисъл като 'The house was built by their family'?
8
Кои изречения съдържат правилни форми на страдателен залог?
9
Свържи правилно частите на изреченията.
10
Свържи правилно частите на изреченията.
11
Свържи правилно частите на изреченията.
12
Свържи правилно частите на изреченията.
13
Постави глаголите от скобите в страдателен залог (Passive Voice). Използвай минало просто време и положителната им форма.
14
Постави глагола от скобите в Passive Voice или Active Voice спорeд ситуацията. Използвай минало просто време и положителната му форма.
15
Постави глагола от скобите в Passive Voice или Active Voice спорeд ситуацията. Състави отрицателни изречения в минало просто време.

Описание на теста

В този онлайн тест за английски език за ниво В1 ще можеш да провериш знанията си за страдателния залог (Passive Voice) и за деятелия залог (Active Voice) в английската граматика. Какви са техните особености и практическа употреба? Как да разберем кои форми да използваме? Какъв смисъл влагаме, когато използваме passive voice, и как се променя той, когато сложим глагола в active voice? Направи теста, учи и се забавлявай с Уча.се!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (5)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се