logo

Тест: Структурни и композиционни части на текста

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Хармоничното подреждане и съчетаване на частите в едно цяло се нарича композиция.
2
Задължителните композиционни части на всеки текст са:
3
Когато има ретроспекция, текстът може да започне с край, а да завърши със своето начало.
4
Ако началото на един текст съвпада с края на случката, а краят му - с началото ѝ, текстът е изграден на основата на:
5
Свържи правилно композиционните части на текста със съответните им функции.
6
Подреди правилно.
7
Свържи правилно стила на текста със съответния жанр.
8
Попълни липсващото определение в дефиницията.
 • Ключови думи: композиционни, структурни, стилови, стилистични
9
Свържи структурните елементи на текста с техните характеристики.
10
Чрез номинативните вериги и ключовите думи и изрази в текста се осъществява неговото:
 • Ключови думи: сходство, послание, единство
11
Кои думи образуват номинативната верига, означаваща предмета на общуване, в следния кратък откъс от Елин-Пелиновия разказ "Спасова могила"?

- Искам да походя, бе дядо - настоя плачливо Монката.

Дядо Захари го повдигна грижливо и като го улови за ръка, тръгнаха пак. Монката, десетгодишно момче, болнаво и хилаво сираче, тръгна край дяда си като сянка. По бледото му сухо лице се прозираха големи сини жили...

12
В кой ред правилно са посочени само ключови думи и изрази, свързани с темата за болестта на Монката?
 • Дядо Захари го повдигна грижливо и като го улови за ръка, тръгнаха пак. Монката, десетгодишно момче, болнаво и хилаво сираче, тръгна край дяда си като сянка. По бледото му сухо лице се прозираха големи сини жили, краката му се преплитаха от слабост, ръцете му висяха като клечки.
13
Кои са подтемите в откъса от стихотворениято "Вяра" на Никола Вапцаров?
 • С живота под вежди
 • се гледаме строго
 • и боря се с него,
 • доколкото мога.
 • С живота сме в разпра,
 • но ти не разбирай,
 • че мразя живота.
 • Напротив, напротив!
 • — Дори да умирам,
 • живота със грубите
 • лапи челични
 • аз пак ще обичам!
 • Аз пак ще обичам!
14
Вярно ли е, че различните абзаци от този откъс от Елин-Пелиновия разказ "Ветрената мелница" представляват различни микротеми?
 • Над селото и навред по околията се бе застояла страшна суша, която изпогори всичко, изпосуши кладенци и извори, измори добитъка за вода.
 • Животворящата и бъблива селска речица, която извира изпод големите каменни чуки над сами селото, от ден на ден почна чувствително да намалява и да съхне. Като че някоя триглава хала смучеше хладните и бистрите и струи, които почнаха немощно да се цедят от извора и жадно да се поглъщат от запалената земя. По коритото надолу шаварът и тревата пожълтяха и се сплазиха, като очукани от град. Всякога влажните ѝ брегове сега се напукаха. И един ден живото и весело кречетене на толкова си воденици, което пълнеше дола с шумно и радостно ехо - замлъкна.
15
Коя микротема е разгърната в трите абзаца на откъса от Елин-Пелиновия разказ "Ветрената мелница"?
 • Отговори с една дума.
 • Над селото и навред по околията се бе застояла страшна суша, която изпогори всичко, изпосуши кладенци и извори, измори добитъка за вода.
 • Животворящата и бъблива селска речица, която извира изпод големите каменни чуки над сами селото, от ден на ден почна чувствително да намалява и да съхне. Като че някоя триглава хала смучеше хладните и бистрите и струи, които почнаха немощно да се цедят от извора и жадно да се поглъщат от запалената земя. По коритото надолу шаварът и тревата пожълтяха и се сплазиха, като очукани от град. Всякога влажните ѝ брегове сега се напукаха. И един ден живото и весело кречетене на толкова си воденици, което пълнеше дола с шумно и радостно ехо - замлъкна.

Описание на теста

С този тест по български език за 12. клас ще провериш доколко разбираш темата за структурните и компоиционните особености на един текст. Как да построиш текста си така, че да бъде убедителен? Всеки текст ли трябва да започва с увод и да завършва със заключение? Каква връзка има композицията със сферата на общуване, за която е предназначен текстът? След като отговориш на тези въпроси, ще затвърдиш всичко научено, което ще ти помогне да говориш и пишеш правилно и красноречиво. И да постигнеш отличен резултат на матурата, разбира се! Учи и се забавлявай с Уча.се!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се