logo

Тест: Анализ на текст – тема, микротеми, ключови думи и изрази

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Текстът се състои от свързани по смисъл и според правилата на езика изречения.
2
Текстът съществува само в писмена форма.
3
Анализът на текст предполага:
4
Посочи ГРЕШНИЯ отговор.
5
Предметът на общуване в текста обикновено бива назоваван с/със:
6
Нулев езиков елемент означава, че съществителното, назоваващо предмета на текста, е пропуснато в дадено изречение, но се подразбира чрез формата на глагола.
7
Посочи ГРЕШНОТО твърдение за номинативната верига.
8
Прочети откъс от романа на Цончо Родев "И стана ден" и попълни липсващото определение в изречението.
  • Никой не разбира майките/.../ За хората какво е майката? Жена, която ражда деца. Кърми ги и ги отглежда. И никой не помисля, че същите тези деца, дори и на сто години да станат, си остават част от самата нея, все нейни рожби.
9
Прочети отново откъса от романа на Цончо Родев и подреди правилно елементите от номинативната верига и съответстващите им примери.
  • Никой не разбира майките/.../ За хората какво е майката? Жена, която ражда деца. Кърми ги и ги отглежда. И никой не помисля, че същите тези деца, дори и на сто години да станат, си остават част от самата нея, все нейни рожби.
10
Подреди отделните елементи на изречението така, че информацията в него да бъде вярна.
11
В кои редове информацията за ключовите думи и изрази е коректна?
12
Открий липсващото определение, за да бъде пълна дефиницията за темата на текста.
  • Ключови думи: стойностното, смисловото, информационното, истинното, творческото
13
Прочети откъса от историческия роман на Цончо Родев и групирай подчертаните думи и изрази според това дали са ключови или назовават предмета.
  • Никой не разбира майките/.../ За хората какво е майката? Жена, която ражда деца. Кърми ги и ги отглежда. И никой не помисля, че същите тези деца, дори и на сто години да станат, си остават част от самата нея, все нейни рожби.
14
Прочети отново откъса, за да построиш правилно изречението, свързано с неговия анализ.
  • Никой не разбира майките/.../ За хората какво е майката? Жена, която ражда деца. Кърми ги и ги отглежда. И никой не помисля, че същите тези деца, дори и на сто години да станат, си остават част от самата нея, все нейни рожби.
15
Допълни изречението.

Описание на теста

Този онлайн тест по български език за 12. клас ще ти помогне да преговориш основните елементи на текста, които е нужно да знаеш, когато правиш анализ. Какво е темата на текста? Каква е ролята на микротемите? Как да разпознаеш ключовите думи в текста и каква е връзката им с темата? Отговори на всички въпроси в теста и успешно затвърди знанията си по темата за анализ на текст!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се