logo

Тест: Future Simple vs Future Continuous. Упражнение

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Бъдеще просто време се образува със спомагателния глагол will.
2
Future simple tense се образува с will be и глаголна форма с окончание -ing.
3
Future continuous tense описва действия, които са непрекъснати и продължителни.
4
Бъдеще продължително време описва:
5
Бъдеще просто време се използва за:
6
Кое изречение съдържа НЕПРАВИЛНА глаголна форма?
7
Кое изречение е граматически вярно?
8
Кога се използва to be going to?
9
Кога използваме will + основна форма на глагола?
10
Кои отговори съдържат правилни изречения?
11
Свържи двете части, за да се получат правилни изречения в бъдеще просто или бъдеще продължително време.
12
Свържи правилно двете части на изреченията.
13
Попълни празните места с положителната форма в бъдеще продължително време на глаголите play, watch, sleep. Използвай пълната форма на спомагателния глагол.
14
Прецени в кое време да поставиш глагола watch. Използвай пълни положителни форми.
15
Прецени в кое време да поставиш глагола study. Във всички примери използвай пълната положителна форма на глагола will.

Описание на теста

Един полезен онлайн тест по английски език за ниво В1, който ще ти помогне да затвърдиш познанията си за практическата употреба на бъдеще просто и бъдеще продължително време (Future Simple and Future Continuous tense). С кое време наблягаме на продължителността на действието? Вярно ли е, че с едното от тези две времена можем да говорим за обещания и спонтанни решения? Провери дали всичко по темата е усвоено на макс и се забавлявай с Уча.се!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се