logo

Тест: Видове лексикални грешки

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Отклонението от лексикалната норма се нарича:
2
Близки по звучене думи, често ставащи причина за лексикални грешки поради различното си значение, се наричат:
3
В кои изречения НЕ е допусната грешка поради неправилна употреба на пароним?
4
НЯМА лексикална грешка в изречението:
  • Тя пристъпи бавно, с достойнство.
5
Свържи правилно в словосъчетание глаголите и съществителните.
6
Попълни изречението с подходящия за контекста пароним.
7
Кои неподходящи за контекста две думи се нуждаят от редактиране в изречението?
  • Благодарение на поледицата си навехнах ръката.
8
В кое от изреченията е допусната лексикална грешка поради неправилна употреба на чуждица?
9
В кое изречение НЕ е допусната грешка поради тавтология?
10
Замени определението в изречението със синоним, чрез който да избегнеш тавтологията, получена при повторението на думи с еднакъв корен.
  • Децата проявяват любопитство, когато им говориш за любопитни неща.
11
Попълни изречението с подходящите предлози:
12
В кой ред НЯМА лексикална грешка:
13
В кое изречение е допусната лексикална грешка поради неправилна употреба на деепричастие?
14
Замени деепричастието в изречението с подходящо синонимно словосъчетание така, че да бъде избегната двусмислицата. Запиши САМО словосъчетанието.
  • На момчето му дожаля, докато гледаше баща си, опитвайки се да обясни какво се бе случило.
15
Попълни с подходяща дума свободната позиция така, че да се избегне двусмислицата при употребата на местоимение във второто изречение.
  • Отидох на гарата, за да посрещна сестрата на майка ми от Варна. Но нея я нямаше.

Описание на теста

С този тест по български език за 12. клас за лексикални грешки ще придобиеш по-голяма увереност при подбора и съчетанието на думите в своите изказвания и писмени текстове. Направи го, за да свикнеш да разпознаваш неправилната или неточна лексикална употреба и да можеш да се справиш с различните видове лексикални грешки, които можеш да допуснеш. С уроците и тестовете на Уча.се ще се представиш отлично не само на матурата, а и винаги, когато трябва да използваш умело родния си език.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се