logo

Тест: Дателен падеж: субект в безлични конструкции, косвено допълнение, характеристика и принадлежност

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Избери подходящата глаголна форма за изречението:
 • Мне завтра [...].
2
Вярно ли е следното твърдение?
 • Безлична конструкция е конструкция, в която сказуемото не съдържа информация за вършителя на действието.
3
Дали е вярно твърдението по-долу?
 • Вършителят на действието/субектът в безлична конструкция винаги е в именителен падеж.
 
4
В кои изречения подчертаното сказуемо е лична (спрегната) глаголна форма и е съгласувана с вършителя на действието?
5
В кои изречения използвахме правилната форма на подчертаното местоимение/съществително?
6
Избери подходящата падежна форма на словосъчетанието за ето това изказване:
 • Фильм радуется [...] в кинотеатрах.
7
Попълни липсващата форма на личното местоимение, както и съответното наречие за място, за да кажеш на руски:
 • Той няма къде да намери тази книга.
8
Подреди елементите, за да създадеш две правилни изречения:
9
Попълни липсващия глагол и подходящата форма на личното местоимение, за да кажеш на руски това:
 • Съветвам те повече да се занимаваш с математика.
10
Подреди ето тези елементи, за да образуваш смислени изказвания:
11
Попълни подходящите форми на притежателното местоимение и съществителното, за да предадеш на руски това:
 • Учудвам се на неговото поведение.
12
Попълни подходящите форми на прилагателното и съществителното, за да изразиш на руски следното:
 • В нашия град наскоро построиха паметник на известен писател.
13
Свържи изречението с подходящото по смисъл наречие:
14
Как ще кажеш на руски език: „Няма кога да спортувам“*?
 • *В изречението на български вършителят на действието е изразен чрез глаголното окончание - „аз“. На руски обаче ще използваме съответната падежна форма на личното местоимение за целта и тя ще застане в началото на изречението.
 • *Съчетанието „няма кога“ ще предадем с една дума - наречие.
 • *„Спортувам“ (бг.) - на руски ще използваме комбинацията между глагола „заняться“ и съществителното „спорт“ - помисли в кой падеж ще бъде последното.
15
А как ще кажеш на руски: „Той завижда на нейните успехи“?

Описание на теста

С този тест по руски език за ниво B2 продължаваме да усъвършенстваме употребата на дателен падеж. Дали трябва да използваш този падеж в ето това изречение на руски например: „Няма кога да спортувам“? Или: „Той завижда на нейните успехи“? Кой елемент на изречението ще бъде в дателен падеж? Очакваме твоите отговори!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се