logo

Тест: Кога използваме дателен падеж без предлог? Употреба в безлични конструкции

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кой ред съдържа само тези глаголи, които се използват с дателен падеж във функцията „адресат на действието“?
2
Избери подходящите падежни форми на две лични местоимения за изречението:
  • Я дал [...] свой телефон.
3
Избери три възможни завършека на следното правило:
  • Субектът е в дателен падеж, когато...
4
Избери подходящата падежна форма на местоимението, както и подходящия глагол за изречението:
  • [...] [...], что сегодня погода теплее.
5
Избери подходящата падежна форма на местоимението, както и подходящото сказуемо и за ето това изречение:
  • Здесь [...] [...] пользоваться телефоном.
6
Избери подходящата падежна форма на словосъчетанието за изречението:
  • [...] восемнадцать лет.
7
Попълни липсващите окнчания и думи, за да кажеш на руски следното:
  • Преди на моя приятел му беше трудно да кара ски.
8
Подреди елементите, за да създадеш две смислени изречения:
9
Попълни подходящите окончания за да кажеш на руски това:
  • Преди два дни купих нов телефон на по-малката си сестра.
10
Подреди елементите, за да образуваш две правилни изказвания:
11
Попълни липсващото лично местоимение и наречие, за да предадеш следното съобщение на руски език:
  • Тук не може да ползваме телефон.
12
Подреди елементите, за да получиш комуникативни изречения:
13
Свържи изречението с подходящия безличен глагол:
14
Как ще кажеш на руски: „На сестра му ще ѝ бъде интересно да посети тази изложба“?
15
Как ще кажеш на руски език: „Не се чувствам добре“, като използваш две думи, първата от които е лично местоимение, а втората е безличен глагол от видео урока?

Описание на теста

В днешния тест по руски език за ниво B2 ще усвоиш употребата на дателен падеж без предлози. Този падеж се използва, когато говорим за адресат на действието, възраст, а също така и в безлични конструкции. Как ще кажеш например: „На сестра му ще ѝ бъде интересно да посети тази изложба“? Или: „Не се чувствам добре“? Какво сказуемо ще използваш в тези конструкции? В кой падеж ще бъде лицето, което изпитва състоянието? Тук ще можеш да представиш и провериш своите отговори. Да започваме!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се