logo

Тест: Изразяване на времеви, целеви и количествени отношения с помощта на винителен падеж и разнообразни предлози

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Избери подходящия предлог за изказването:
 • [...] понедельник я схожу с братом в кино.
2
А кой предлог ще звучи адекватно в ето това изречение:
 • [...] год я буду студентом.
3
Кой предлог ще избереш за изречението:
 • [...] дождь мы не ушли со стадиона.
4
Вярно ли е следното твърдение?
 • При превод и на двете изречения по-долу на руски език трябва да използваме предлог „за“:
 1. Научих руски език за една година. [Процесът на ученето ми отне една година.]
 2. Той замина за един месец. [Той замина някъде за да прекара на това място един месец.]
5
Кой от изброените предлози е подходящ за ето това изказване:
 • В этом году наши продажи выше [...] пятнадцать процентов.
6
Дали избрахме верния предлог, ако искаме да кажем, че някой е взел книгата, за да я прочете за една седмица?
 • Он взял книгу в библиотеке [за]* неделю.
7
Попълни подходящия сложен предлог и окончание, за да кажеш следното на руски език:
 • Въпреки жегата в Европа, във Финландия времето стана прохладно.
8
Подреди елементите на изречението*:
 • *Точката е изпусната умишлено, за да не усленява прекалено задачата ;)
9
Попълни липсващите елементи, за да кажеш на руски език: „Изчистих за един час“*:
 • *В този контекст ще изпуснем числителното „един“ при превод на руски език.
10
Подреди елементите на изречението*:
 • *Точката е изпусната умишлено, за да не усленяваме прекалено задачата.
11
Попълни подходящите елементи, за да кажеш на руски: „След една година ще замина в чужбина“*:
 • *В този контекст ще изпуснем числителното „един“ при превод на руски език.
12
Подреди елементите, за да получиш две смислени изречения:
13
Свържи изречението с подходящия предлог:
14
Как ще кажеш на руски език: „Тази година нашите продажби са по-високи с петнайсет процента“*?
 • *Спазвай словореда на българското изречение.
15
Как ще кажеш на руски: „Той замина за един месец“*?
 • *В този контекст ще изпуснем числителното „един“ при превод на руски език.
 • *С изречението искаме да кажем, че той е заминал някъде за да прекара на това място един месец.
 

Описание на теста

В този тест по руски език за ниво B2 ще се научиш да използваш винителен падеж и различни предлози за да говориш за време, цел и количество. Как ще кажеш на руски: „Тази година нашите продажби са по-високи с петнайсет процента“? Дали и на руски ще използваш предлог „с“? А как ще кажеш: „Той замина за един месец“? Дали и на руски ще използваш предлог „за“? Помисли добре - въпросите са подвеждащи ;) Нямам търпение да видя твоите отговори!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се