logo

Тест: Винителен падеж – безпредложна употреба и изразяване на времеви отношения

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кои две падежни на форми на личните местоимения са подходящи за изречението:
  • [...] зовут Ира.
2
Кой ред съдържа само преходни глаголи?
3
Вярно ли е твърдението по-долу?
  • Обектът на действието при преходни глаголи приема формата на винителен падеж.
 
4
Вярно ли е ето това твърдение?
  • При преходни глаголи с отрицание обектът на действието винаги е във винителен падеж.
5
Избери подходящия завършек на правилото:
  • Обектът на действието при глаголите „ждать, искать, требовать, хотеть“...
6
Коя падежна форма на съществителното ще избереш, когато говориш за цялото количество, например:
  • Вылей [...] из вазы, пожалуйста.
7
Попълни липсващите окончания за да кажеш на руски следното:
  • Той чете книги и списания.
8
Подреди елементите, за да образуваш две смислени изречения:
9
Попълни необходимите окончания, като вземеш предвид следното: в изречение №2 говорим за неопределено решение:
10
Подреди елементите за да създадеш две правилни изречения:
11
Попълни подходящите елементи за да кажеш, че ходиш на море всяка година:
12
Подреди елементите за да изразиш на руски това:
  1. Излей водата, моля. [цялото количество]
  2. Налей вода, моля. [част от цялото/неопределено количество]
 
13
Свържи елементите, за да създадеш четири смислени изречения:
14
Как ще кажеш на руски език: „Разбирам въпроса ти“*?
  • *Не забравяй да добавиш и съответното лично местоимение пред глагола.
15
Как ще кажеш на руски следното: „Той не разбира Таня“?

Описание на теста

С този онлайн тест по руски език за ниво B2 ще усвоиш много важна информация за употребата на винителен падеж. Как ще кажеш на руски: „Живях в Русия цяла година“? Или... как ще помолиш някого да ти налее вода? Глаголът в тази конструкция е преходен и както знаем - с такива глаголи по принцип използваме винителен падеж. Но когато говорим за количество, ситуацията е малко по-особена: тук може да използваме и родителен падеж. А дали винаги ще използваш винителен падеж при преходни глаголи с отрицание? Хммм, нека видим твоите отговори в теста!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се