logo

Тест: Работа

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Механичната работа е равна на големината на силата по:
2
Формулата за работа може да се запише във вида:
3
Опитай да изразиш единицата джаул чрез основните единици.
  • Указание: Във формулата за работа замести всяка величина с нейната мерна единица и така ще получиш на какво е равен един джаул.
4
Сила НЕ извършва работа (т.е. работата А = 0), ако:
5
Вярно ли е, че силите на триене са насочени винаги в посока, обратна на посоката на движение и тяхната работа е положителна?
6
Тялото, показано на картинката, се движи под действие на сила F. Действат му и сила на триене f, сила реакция на опората N и сила на тежестта G. Свържи частите на изреченията така, че да се получат правилни твърдения.
7
Тялото от схемата се движи равномерно по хоризонтална равнина. Кои сили не извършват работа? 
8
На фигурата са дадени три тела, на които действат сили. Кое е ГРЕШНОТО твърдение за извършваната от силите F1 , F2 и F3  работа? 
9
На тяло действа сила 100 N и то се премества на разстояние 2 m по посока на силата. Колко е извършената работа?
10
Колко е работата на силата на триене f, когато тялото от схемата измине път 150 cm?
  • Указание: Основната мерна единица за път е метър.
11
Колко е работата при равномерно издигане на тяло с маса 2 000 kg на височина 0,50 m?
  • Указание: Силата, с която се действа на тялото е равна по големина на силата на тежестта, т.е. F = G = m.g  (g = 9,8 \fracms^2) .
12
При удар чук забива пирон с постоянна сила F=1000N, при което силата извършва механична работа A=10J. Намери на каква дълбочина е забит пиронът?
  • Указание: Обърни внимание, че отговорът е в сантиметри.
13
Работник с маса 90 kg се изкачва равномерно по вертикална стълба на фабричен комин. Колко е височината на комина, ако за изкачването си човекът извършва 27 000 J работа?
  • Указание: Във формулата за работа силата F е равна на силата на тежестта G. Приеми, че земното ускорение g=10\fracms^2 , а пътят S е равен на височината h.
14
От една и съща височина h=5m падат тела с маси m1=5kg и m2=10kg. Отношението на извършените работи   \fracA2A1 е:
  • Указание: Във формулата за работа силата F е равна на силата на тежестта G. Приеми, че земното ускорение g=10\fracms^2, а пътят S е равен на височината h.
  • На празните места запиши съответните числа.
15
Тяло се движи под действие на сила, чиято зависимост от пътя е дадена на графиката. Каква работа е извършила тази сила за първите 2 метра?
  • Указание: От графиката се вижда, че тялото изминава първия метър под действие на една сила, а втория метър под действие на друга сила. Пресметни работата в двата случая и след това събери двете стойности, за да намериш общата работа.

Описание на теста

Онлайн тестът за работа по физика за 8. клас ще ти помогне да провериш и затвърдиш знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. Какво наричаме работа? Разбра ли кога тя е положителна, отрицателна или нула? Можеш ли да пресмяташ работа? Тестът ще ти помогне при подготовката ти по темата „Механична работа, мощност и енергия“. Така ще си гарантираш отлични оценки в училище. Давай смело към теста!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се