new-logo

Тест: Работа

Тест

Онлайн тестът „Работа“ по физика за 8. клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. Какво наричаме работа? Разбрахте ли кога тя е положителна, отрицателна или нула? Можете ли да пресмятате работа? Тестът ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовката ви по темата „Механична работа и енергия“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище. Желаем ви приятни и ползотворни минути с теста!

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Попълнете празните места в текста, като използвате някои от посочените думи.
  • джаул, маса, сила, нютон
2
Формулата за работа може да се запише във вида:
3
Изразете единицата джаул чрез основните единици.
  • Указание: Във формулата за работа заместете всяка величина с нейната мерна единица и така ще получите на какво е равен един джаул.
4
Сила не извършва работа (т.е. работата А = 0), ако:
5
Попълнете празните места в текста, като използвате някои от посочените думи.
  • перпендикулярно, по посока, обратно
6
В кой от изброените случаи се извършва работа?  
7
Тялото от схемата се движи равномерно по хоризонтална равнина. Кои сили не извършват работа? 
8
На фигурата са дадени три тела, на които действат сили. Кое е ГРЕШНОТО твърдение за извършваната от силите F1 , F2 и F3  работа? 
9
На тяло действа сила 100 N и то се премества на разстояние 2 m по посока на силата. Колко е извършената работа?
10
Колко е работата на силата на триене f, когато тялото от схемата измине път 150 cm?
  • Указание: Основната мерна единица за път е метър.
11
Колко е работата при равномерно издигане на тяло с маса 2 000 kg на височна 0,50 m?
  • Указание: Силата, с която се действа на тялото е равна по големина на силата на тежестта, т.е. F = G = m.g  ( g = 9,8 \fracms^2 ) .
12
Силата на тежестта извършва работа, когато:
13
Работник с маса 85 kg се изкачва равномерно по вертикална стълба на фабричен комин. Колко е височината на комина, ако за изкачването си човекът извършва 25 000 J работа?
  • Указание: Във формулата за работа силата F е равна на силата на тежестта G ( g = 9,8 \fracms^2 ) , а пътят  s е равен на височината h.
14
От една и съща височина 5 m падат тела с маси 5 kg и 10 kg. Отношението на извършените работи \fracA1A2  е:
15
Тяло се движи под действие на сила, чиято зависимост от пътя е дадена на графиката. Каква работа е извършила тази сила за първите 2 метра?
  • Указание: От графиката се вижда, че тялото изминава първия метър под действие на една сила, а втория метър под действие на друга сила. Пресметнете работата в двата случая и след това съберете двете стойности, за да намерите общата работа.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (14)
feedback
feedback