logo

Тест: Притежателни местоимения. Въпросителни местоимения. Possessive adjectives and pronouns. Interrogative pronouns.

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Свържете правилно притежателните местоимения (possessive adjectives and possessive pronouns) със значенията им:
2
Свържете правилно притежателните местоимения (possessive adjectives and possessive pronouns) със значенията им:
3
Употребяваме my, your, his, her, its, our, your и their като прилагателни и ги пишем преди съществителни. Кои са местоименията, които използваме самостоятелно и с които заместваме съществителните?
4
Свържете въпросителните думи със значенията им:
5
Свържете въпросителните думи със значенията им:
6
Свържете правилно изреченията:
7
Свържете правилно, за да довършите изреченията:
8
Довършете изречението:
  • Mark is _________ best friend.
9
Довършете изречението:
  • The red car is _______ .
10
Погледнете отговора и довършете правилно въпроса:
  • _________ does he run? Every morning.
11
Погледнете отговора и довършете правилно въпроса:
  • _________ is Amanda? She’s Nick’s sister.
12
Свържете, за да образувате правилни въпроси:
13
Свържете, за да образувате правилни изречения:
14
Свържете въпросите с правилните им отговори:
15
Свържете въпросите с правилните им отговори:

Описание на теста

С този онлайн тест за 5. клас по английски език на тема “Притежателни местоимения. Въпросителни местоимения. Possessive adjectives and pronouns. Interrogative pronouns” ще тествате всичко научено от видео урока. Проверете дали знаете за отличен притежателните местоимения (possessive adjectives and possessive pronouns) my, mine, your, yours, his, her, hers, its, our, ours, their, theirs. Упражнете важните специални въпроси (Wh-questions) с What, Who, Whose, Which, When, Why, Where, How, How often, How old, How many и How well. Учете и се забавлявайте с Уча.се!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се