logo

Тест: Граматична и пунктуационна норма. Подготовка за входно ниво

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
В кое изречение е допусната граматична грешка?
2
В кое изречение НЯМА граматична грешка?
3
Бройната форма се използва при съществителните, означаващи неодушевени предмети, а при названия на животни, растения и хора се използва само множествено число.
4
Петър беше първия, който пристигна на стадиона. В изречението всички думи са членувани правилно.
5
В кои изречения са допуснати грешки в членуването?
6
В кои изречения има грешки при употреба на местоименията?
7
В кое от изреченията НЯМА грешка при употреба на  деепричастие?
8
В изречението НЕ е допусната грешка при употребата на миналото страдателното причастие "запознат" в  учтива форма: Господине, Вие сте запознат с всичко това още миналата седмица.
9
В кое от изреченията има грешка при употреба на учтивата форма?
10
Трябва да се постави запетая пред съюзната дума "когато" в  изречението:
  • Забелязах ги едва когато превалихме хълма.
11
НЯМА пропусната запетая в изречението: Когато фигурата, подмятана и превивана от силния вятър повдигна резето на вратата, децата видяха, че е жена.
12
В кое от следните изречения е допусната пунктуационна грешка?
13
Пред кои съюзни връзки е изпусната запетая в следното изречение?
  • Жената седна на прага да чака щом се свечери и загледа вековното дърво което растеше пред дома ѝ.
14
Свържи правилно:
15
Замени деепричастието и поясненията му с подчинено изречение така, че изразът да бъде граматически правилен.
  • Когато се срещнахме за пръв път, аз се притесних от него, гледайки ме изпитателно.

Описание на теста

Приеми предизвикателството на този онлайн тест по български език за 12. клас, за да преговориш най-важното, свързано с граматичната и пунктуационната норма. С въпросите ще подобриш уменията си за правилен избор на  бройна форма и форма за множествено число след числителни имена и думи за количество. Ще упражниш и правилното членуване и избора на падежни форми при местоименията. Можеш да преодолееш колебанията си при поставянето на запетаи. Подготви се за отличен на матурата!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се