logo

Тест: Лични местоимения. Глаголът СЪМ. Упражнения. Subject pronouns. The verb To Be. Exercises

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Подредете личните местоимения (subject pronouns) I, we, it, they, he, she, you на правилните места.
2
Попълнете правилно формите на глагола СЪМ (to be): am, are, is.
3
Кои са отрицателните форми на глагола СЪМ (to be)?
4
За да направим въпросително изречение, разменяме местата на подлога и глагола.
  • Пример: She is a new student.
  • Is she a new student?
5
Кои са възможните правилни отговори на въпроса “Is he British?”
6
Свържете картинките с правилните лични местоимения (subject pronouns):
7
Свържете думите с правилните лични местоимения (subject pronouns):
8
Свържете думите с правилните лични местоимения (subject pronouns):
9
С кое лично местоимение (subject pronoun) е правилно да заместите подчертаната дума:
  • Your sister  is a student.
10
Довършете изречението:
  • London _____ a city in England.
11
Довършете изречението:
  • _____ you happy?
12
Подредете въпроса:
13
Свържете въпросите с отговорите:
14
Попълнете с правилните лични местоимения (subject pronouns): he, she, it, we, you, they.  
15
Попълнете писмото на Бен с правилните форми на глагола СЪМ (amis, are).

Описание на теста

С този онлайн тест за 5. клас по английски език на тема “Лични местоимения. Глаголът СЪМ. Упражнения. Subject pronouns. The verb To Be. Exercises” ще тествате знанията си за личните местоимения (subject pronouns) и глагола СЪМ в сегашно време (am, is, are). Проверете дали можете да определяте за отличен кога трябва да се ползват I (аз), you (ти, вие), he (той), she (тя), it (то), we (ние), they (те). Покажете, че можете да образувате правилно положителни (positive), отрицателни (negative), въпросителни изречения (questions) и кратки отговори (short answers) с am, is и are. Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се