logo

Тест: Кога използваме винителен падеж при преходни глаголи с отрицание?

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
С преходни глаголи използваме винителен падеж в ролята на пряко допълнение. Вярно ли е следното твърдение?
 • Когато преходен глагол става отрицателен, в зависимост от ситуацията обектът на действието може да приема и формата на родителен падеж.
2
Кои два реда съдържат само преходни глаголи*?
 • *Подсказка: сред останалите – непреходни – глаголи има такива, които изискват дателен (адресат), творителен (средство) и предложен (местоположение) падеж.
3
Да си припомним материала от предишния тест - за да може ясно да разграничаваме употребата на родителен и винителен падеж при преходни глаголи с отрицание. Избери подходящата падежна форма за изречението:
 • Он не читает ни [...], ни [...].
4
Вярно ли е твърдението по-долу? Запомни своя отговор и в следващите въпроси ще проверим дали е верен на практика.
 • Когато използваме отрицателен глагол в руския език, то частицата „не“ може да застава само и единствено непосредствено пред съответния глагол.
5
Избери подходящата падежна форма на съществителното за изречението:
 • Он не понимает [...].
6
Дали е вярно следното твърдение?
 • В изречението по-долу може да използваме както винителен, така и родителен падеж:
 • „Он не хочет читать книги/книг.“
7
Как ще кажеш, че някой чете книги, но това не се случва всяка вечер? Къде ще сложиш отрицателната частица, за да отразиш тази тънкост в значението?
 • Подреди елементите:
8
Родителен или винителен? Попълни подходящите окончания:
9
Подреди елементите, за да създадеш смислено изречение*:
 • *Умишлено изпуснахме точката, за да не улесняваме прекалено задачата ;)
10
Попълни подходящата падежна форма на съществителното, което означава „списание“ на руски:
11
Подреди и ето тези елементи, за да образуваш правилно изказване*:
 • *Умишлено изпуснахме точката, за да не улесняваме прекалено задачата.
12
Попълни липсващото окончание:
13
Свържи изречението с подходящата дума/словосъчетание:
14
Как ще кажеш на руски език: „За малко да изпусне автобуса“*?
 • *Твоето изречение трябва за започне със съответното лично местоимение (тук вършителят може да е от женски или от мъжки род).
 • *В изречението използвай „чуть не“.
 • *Използвай един от преходните глаголи от въпрос № 2 в теста.
 • *Глаголът следва да бъде в минало време.
15
А как ще кажеш на руски: „Няма кой да прочете учебника“*?
 • *Отрицателната частица „не“ ще се слее с местоимението в една дума, а самото местоимение ще приеме формата за Д. п.
 • *Глаголът ще бъде в инфинитив в тази конструкция.
 • *Твоето изречение ще бъде съставено от три думи.

Описание на теста

В този онлайн тест по руски език за ниво B2 ще разбереш кога да използваш винителен падеж при преходни глаголи с отрицание. В миналия тест научи кога да използваш родителен падеж с тези глаголи. Сега ще разгледаме изречения от типа на: „Он не очень любит книги“. В кой падеж и число е подчертаният обект на действието? Къде стои отрицанието? Както виждаш, то не стои непосредствено пред глагола. Дали мястото на отрицателната частица не определя избора на подходящия падеж на допълнението? Имай предвид, че в разговорната реч се случва руснаците да използват и двата падежа в тези случаи. Но нашата цел тук е да усвоим правилата на книжовната реч, така че да бе губим повече време!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се