logo

Тест: Кога използваме родителен падеж при преходни глаголи с отрицание?

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
С преходни глаголи използваме винителен падеж в ролята на пряко допълнение. А дали е вярно твърдението по-долу?
 • Когато преходен глагол става отрицателен, обектът на действието може да приема формата на родителен падеж вместо винителен.
2
Кои два глагола са преходни*?
 • *Подсказка: сред останалите - непреходни - глаголи има глагол за движение и възвратен глагол.
3
Нека малко усложним задачата... Кои два реда наброяват само преходни глаголи?
4
Коя падежна форма е подходяща за ето това изказване?
 • Он не имеет [...].
5
Избери подходящата падежна форма и за ето това изречение:
 • Я не беру ни [...].
6
Коя падежна форма ще звучи адекватно в състава на следното изречение?
 • Я не знаю [...].
7
Подреди елементите, за да образуваш две правилни изречения:
8
Нека приведем твърденията от въпрос № 1 в действие. Разгледай изреченията по-долу и попълни необходимите окончания в ситуациите, когато глаголът става отрицателен:
 1. Он берёт на себя большую ответственность.
 2. Я понимаю твой вопрос.
9
Подреди елементите, за да създадеш две комуникативни изказвания:
10
Как ще пресъздадеш следните изказвания на руски език? Попълни липсващите окончания:
 1. Не го прави!
 2. Насън не чувам дори силни звуци.
11
Подреди и ето тези елементи, за да получиш смислени изречения:
12
Виж изреченията по-долу и попълни подходящите форми на подчертаните думи в ситуациите, когато глаголът става отрицателен:
 1. Он читает книги и журналы.
 2. Он принимает активное участие в нашем разговоре.
13
Свържи изречението с подходящата липсваща дума:
14
Как ще кажеш на руски език: „Той не обича да си губи времето за чистене на апартамента“,  използвайки глагола „терять“*?
 • *бг., „чистене“ - рус., „уборка“ (ж. р. ед. ч., И. п.);
 • *бг., „апартамент“ - рус., „квартира“ (ж. р. ед. ч., И. п.);
 • *Внимавай с предлозите - може да се върнеш към предишните въпроси, където имаме подобна конструкция на изречението.
15
А как ще пресъздадеш ето това изказване на руски: „Тя няма да вземе нито един учебник“, използвайки глагола „не брать“ в сегашно време*?
 • *Адаптирай следния пример за превод към условието в задачата: бг., „аз няма да взема“ - рус., „я не беру“ (1-во л. ед. ч., сег. вр.)**;
 • **Със сегашно време - освен сегашни действия - изразяваме и намерения за бъдещи действия.

Описание на теста

В днешния тест по руски език за ниво B2 ще научиш кога да използваш родителен падеж при преходни глаголи с отрицание. Припомням ти това, че обектът на действието при преходни глаголи приема формата за винителен падеж. Но когато глаголът става отрицателен, обектът на действието може да приема и формата за родителен падеж. Как ще кажеш на руски например: „Той не поема никаква отговорност“? Коя падежна форма ще приеме подчертаният обект? Имай предвид, че в разговорната реч се случва  руснаците да използват и винителен, и родителен падеж в тези случаи. Но ние с теб се стремим да усвоим правилата на книжовната реч, нали? Да започваме!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се