logo

Тест: Родителен падеж при съществителните имена. Сравнение с винителен падеж. Част 1

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Избери подходящата падежна форма на действащото лице за изречението по-долу:
 • [...] выступил.
2
Кои два реда съдържат само отглаголни съществителни?
3
Действащо лице след отглаголни съществителни приема формата за Р. п.
4
Избери подходящата падежна форма на обекта на действието в ед. ч. за ето това изказване:
 • Иван решил [...].
5
Обект на действие след отглаголни съществителни приема форма за В. п.
6
Когато обектът на действието „ждать“ е неопределен или абстрактен неодушевен предмет, то този предмет приема формата за Р. п.
7
Попълни подходящите окончания:
8
Сега попълни подходящите окончания и за ето това изказване:
9
Подреди елементите, за да образуваш две смислени изречения:
10
Подреди и ето тези елементи, за да получиш правилни изречения:
11
Попълни подходящото окончание, за да кажеш на руски език: „Чакам влак.“*
 • *Обърни внимание, че съществителното „влак“ е неопределено.
12
Попълни липсващото окончание:
13
Как ще кажеш на руски език „Изложбата ще бъде открита утре“, използвайки следните средства:
 • Деятелен залог [ниво B1];
 • Обобщено-лично изречение [ниво А2] - глаголът е в 3-то л. мн. ч.;
 • Ако глаголът е в деятелен залог, в кой падеж трябва да бъде обектът на действието?
 • Спазвай следния словоред: [обект] [действие] [време].
14
А как ще формулираш ето това изказване: „Откриването на изложбата се отлага до пристигането на официалните гости“*?
 • *бг., „отлагам се“ - рус., „откладываться“ (инф.);
 • *Използвай отглаголни съществителни от въпрос № 2 в теста.
 
15
Как ще кажеш на руски език: „Чакаме решение на задачата“*?
 • *Обърни внимание, че съществителното „решение“ е неопределено. Пресъздай тази неопределеност с помощта на инструментите, налични в руския език.
 • *Не забравяй да добавиш и съответното лично местоимение пред глагола.
 

Описание на теста

В днешния тест по руски език за ниво B2 ще упражниш употребата на родителен падеж. Виж ето това изречение: „Иван решил задачу.“ В кой падеж е съществителното „задача“? Да, това е винителен падеж - обект на действието. А в кой падеж ще е същото това съществително, но в друга конструкция: „Решение [задача] написано на доске“? Намираш ли нещо общо между глагола „решить“ и съществителното „решение“? А обектът на действието „ждать“ може ли да бъде в родителен падеж? Хайде, с нетърпение очакваме твоите отговори!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се