logo

Тест: Великите двойкаджии. Забавни факти на руски език. Част 1

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Избери подходящите глаголни форми за изречението.
  • Все знают, что в школе надо [...] [...] хорошо.
2
Вярно ли е твърдението?
  • С частицата „-то“ в думата „почему-то“ казваме това, че съществува някаква причина, но тя не ни е известна, например:
  • Но почему-то одни дети учатся легко и охотно, а другим учёба дается с трудом.
3
Коя падежна форма е подходяща за изречението?
  • Но почему-то одни дети учатся легко и охотно, а [...] учёба дается с трудом.
4
Кои две съществителни са в Р. п. в значение „характеристика, определение“?
  • На успеваемость детей в школе влияет множество причин: и физиологические, и возрастные, и педагогические, и психологические.
5
Коя глаголна форма е в повелително наклонение и е подходяща за това изказване?
  • [...], что любой ученик может учиться лучше.
6
Кои глаголни форми са подходящи за това изказване?
  • Главное – [...] и [...] в себя.
7
Попълни подходящите наставки.
8
Как ще кажеш на руски език следното изречение?
  • Някъде си загубих ключовете.
9
Попълни подходящия предлог и липсващите букви.
10
Подреди елементите, за да образуваш смислено изречение.
  • Препинателните знаци и главна буква са изпуснати умишлено, за да не услесняват прекалено задачата.
11
Попълни липсващите букви в изречението.
12
Попълни липсващия предлог и окончание.
13
Свържи изказването с липсващата дума.
14
Свържи изречението с подходящата дума.
15
Как ще кажеш на руски език: „Вярвам в извънземни“?
  • Не забравяй да добавиш и съответното лично местоимение пред глагола.

Описание на теста

В този онлайн тест по руски език за ниво B1 ще поработим с един текст, който ще ти разкаже за великите двойкаджии. Тук ще се запознаеш с нови думи и фрази. Но да знаеш много думи не е достатьчно. Освен това трябва да знаеш как да ги свързваш, за да създаваш пълноценни изказвания. Рядко се изразяваме с по една дума, нали? За това на помощ ни идва граматиката. В теста ще си припомниш кога да използваме инфинитив, възвратни глаголи и повелително наклонение. Също така ще повториш различните падежи и тяхната функция в изречението. Супер много знания само с един тест!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се