logo

Тест: Какво е интернет? Научни открития на руски език. Част 2

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кои две съществителни/словосъчетания в изречението са в П. п. в значение „местоположение“?
 • То есть любой компьютер, подключённый к сети Интернет, может запрашивать и получать информацию, хранящуюся на любом другом компьютере, даже если тот находится на другом конце планеты.
2
Подчертаното редно числително и прилагателно имат еднакво окончание. Кое е то?
 • Перв[...] компьютерн[...] сеть была создана в тысяча девятьсот шестьдесят девятом году в США.
3
Кои думи или словосъчетания в изречението са във В. п.?
 • Она объединяла три университета и научный исследовательский центр.
4
Избери подходящия предлог и падежна форма на съществителното за изказването.
 • То есть любой компьютер, подключённый [...] [...] Интернет, может запрашивать и получать информацию, хранящуюся на любом другом компьютере, даже если тот находится на другом конце планеты.
5
Кое съществително или словосъчетание е в Р. п. в значение „характеристика, определение“?
 • В тысяча девятьсот семьдесят третьем году через телефонный кабель, проложенный по дну Атлантического океана, к сети удалось подключить Великобританию и Норвегию.
6
Избери подходящия падежен вариант на прилагателното за следното изказване.
 • Таким образом компьютерная сеть впервые стала [...].
7
Подреди елементите, за да създадеш смислено изречение.
 • Умишлено изпуснахме препинателните знаци и главна буква, за да не усленяваме прекалено задачата.
8
Как ще отговориш на въпроса по-долу? Попълни липсващите елементи.
 • В каком году была создана первая компьютерная сеть?
9
Подреди елементите, за да създадеш смислено изказване.
 • Умишлено изпуснахме препинателните знаци и главна буква, за да не усленяваме прекалено задачата.
10
Подреди изброените елементи, за да получиш правилно изречение.
 • Препинателните знаци са изпуснати и тук, а главната буква маркира началото на изречението.
11
Попълни липсващите предлози.
12
Попълни липсващите наставки и окончания на причастията.
 • Помисли дали на едното причастие не му липсва и възвратна частица.
13
Свържи изречението с подходящото причастие.
14
Свържи изказването с подходящата дума.
15
Свържи изречението с подходящия глагол.

Описание на теста

С този онлайн тест по руски език за ниво B1 ще продължим да разнищваме темата „Какво е интернет?“. Във видео уроците по темата се запозна с един интересен текст, посветен на интернета. Първо прочетохме съдържанието на глас и разгледахме превода на български език. След това се захванахме с граматичен анализ на изреченията. Такъв анализ ти помага да разбереш начина, по който е съставено едно изказване. А след разбирането идва и усвояването - е, с малко повече практика, разбира се. И точно тук имаш възможността да се поупражняваш и да провериш наученото дотук. След това не забравяй да се похвалиш с резултатите!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се