logo

Тест: Колко е тежал първият мобилен телефон? Научни открития на руски език

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Подчертаното словосъчетание е подлог в изречението.
  • Первый мобильный телефон создали ещё в далёком тысяча девятьсот сорок седьмом году в американской компании „Белл Телефон“.
2
Кое от изброените съществителни е подлог в изречението и е във формата на И. п.?
  • А вот первый относительно компактный (его масса чуть превышала килограмм) и работоспособный телефон изобрёл сотрудник компании „Моторола“ – американец Мартин Купер – в тысяча девятьсот семьдесят третьем году.
3
„Мобильник“ е разговорен вариант на словосъчетанието „мобильный телефон“.
4
Кой предлог липсва в следното изречение?
  • Да и [...] особой надёжностью он не отличался.
5
Кой глагол или глаголно съчетание е подходящият избор за изкречението.
  • Однако этот аппарат был очень неудобным, ведь [...] он почти двадцать килограммов.
6
Избери подходящата падежна форма на словосъчетанието.
  • Первый мобильный телефон создали ещё в далёком тысяча девятьсот сорок седьмом году в [...] „Белл Телефон“.
7
Попълни подходящите окончания, за да кажеш на руски език следното:
  • Мобилните телефони са започнали да се разпространяват по земното кълбо едва през деветдесетте години на двадесети век, когато е била установена клетъчната (мобилната) връзка.
8
Попълни подходящия предлог, както и липсващите окончания.
9
Подреди елементите, за да образуваш две смислени изречения.
10
Попълни подходящия предлог и падежни окончания.
11
Попълни разговорния вариант на липсващото словосъчетание, за да предадеш следното изказване на руски език.
  • Мобилните телефони са започнали да се разпространяват по земното кълбо едва през деветдесетте години на двадесети век, когато е била установена клетъчната (мобилната) връзка.
12
Попълни липсващите окончания.
13
Свържи изречението с подходящата дума.
14
Свържи изреченията с подходящата дума.
15
Как ще кажеш на руски език: „Той се отличава с особен ум“?*
  • *[бг] - „особен“ - [рус] - тук: „особый“

Описание на теста

С този тест по руски език за ниво B1 ще упражниш новите си познания от видео урока, който ни разказва някои интересни факти за първия мобилен телефон. В текста ще откриш нови думи и фрази. А граматичният анализ на прочетеното ни помага да си припомним методите, с помощта на които сглобяваме отделните думи в едно цялостно изказване. Глаголи, предлози, съществителни, прилагателни и числителни... И разбира се, любимите ни - падежи! Кога, защо и как? С лекота ще си припомниш важните моменти от материала дотук и с това ще затвърдиш познанията си. Хайде, чакам да се похвалиш с резултата от теста!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се