logo

Тест: Спорът между емпиристи и рационалисти

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Сетивното познание се осъществява чрез четирите сетива на човека - зрение, слух, вкус и обоняние. Всяко от сетивата ти дава различна информация за света, която разумът ти обработва и превръща в цялостна представа или опит.
2
Вярно ли е, че според Декарт дори когато сънуваме вярваме, че нашето преживяване е действително? Следователно, ако се доверим само на сетивата си, ние НЕ можем да различим дали спим или сме будни.
3
В своя труд "Беседа върху метода" Джон Лок говори за т.нар. tabula rasa (празна дъска).
4
През епохата на Новото време се появяват две големи идейни направления – емпиризъм и рационализъм.
5
Знаменитата фраза "Мисля, следователно съществувам." принадлежи на Джон Лок.
6
Законите на логиката са пример за:
7
В гносеологията понятието "чиста дъска" означава, че човек:
8
Методическият принцип, който Декарт следва, е:
9
Определи кои философи са представители на емпиризма и кои - на рационализма.
10
Отговори с една дума.
  • Кой философски подход изисква да можем да обосновем нашите убеждения и мислене?
11
Философско учение, което извежда всяко познание от сетивния опит, се нарича:
12
Подреди в правилна последователност основните четири правила на Рене Декарт.
13
Попълни липсващото.
14
Попълни пропуснатото.
15
Попълни пропуснатото.

Описание на теста

С този онлайн тест по философия за 10. клас ще провериш наученото за емпиристите и рационалистите. Как наричаме познанието, което идва от нашите усещания? А това, което идва от нашите мисли за света? Кои са представителите на рационализма и кои - на емпиризма? Какво представлява методът на Декарт? Как стига до своята знаменита фраза "Мисля, следователно съществувам."? Готов ли си да провериш знанията си? Учи и се забавлявай с Уча.се!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се