logo

Тест: Нации и национални движения на Балканите

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кои факти подкрепят определението на ХІХ век като Век на национализма?
2
Кой е първият балкански народ, постигнал държавна независимост?
3
Какви са Йован Раич и Христофор Жефарович?
4
Конфликтите между балканските народи започват след появата на първите самостоятелни държави.
5
Как се превежда на български език наименованието на гръцката организация Филики Етерия?
6
По силата на кой международен договор в Гърция се установява монархическо управление?
7
Какво е характерно за зараждащия се национализъм на Балканите през ХVІІІ – ХІХ век?
8
„Разсъждавайки върху тези проблеми ... си спомних за проекта, който бях решил да осъществя, а именно да задоволя сериозната и неотложна нужда на нашия народ от книги, написани и отпечатани на народен, говорим език ...“, Доситей Обрадович, 1788 г.
  • Кои са верните изводи според документа?
9
Подреди в правилен хронологичен ред събитията, довели до възстановяването на сръбската държавност.
10
Свържи международните договори с най-важните им клаузи.
11
Кои твърдения за гръцкото националноосвободително движение са верни?
12
Свържи личностите с техните изображения.
13
Свържи държавите с годините, през които постигат политическа независимост.
14
Свържи личностите с информацията за тях.
15
„ І. Гърция ще бъде независима държава и ще се ползва от всички политически, административни и търговски права, които съпътстват една пълна независимост... ІІІ. Управлението ... ще бъде монархическо и наследствено.“, Лондонски договор, 1830 г.
  • Кои са верните изводи за създаването на гръцката държава според документа?

Описание на теста

С онлайн теста по история за 8. клас ще провериш знанията си за зараждането на национализма на Балканите. Коя е първата национална държава на Балканския полуостров?  Какво е най-характерно за отношенията между балканските общности? Кои са Йован Раич, Карагеорги Петрович, Милош Обренович? Как Сърбия постига независимостта си? Какво знаеш за националноосвободителното движение на гърците? Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се