logo

Тест: Молна концентрация

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Сладката, морската и океанската вода са еднородни смеси с различно количество на разтворените соли.
2
Елементи на разтвора са:
3
Посочи основните начини за изразяване на концентрацията на разтворите.
4
Посочи математичния израз за изчисляване на маса на разтвор.
  • Указание:
  • m(A) - масата на разтвореното вещество
  • m(B) - масата на разтворителя
  • m(aq) - масата на разтвора
5
Посочи правилното означение на величините.
6
Масовата част е величина, равна на отношението между:
7
Молната концентрация се изразява чрез отношението на:
8
Масова част на разтвор с разтворено вещество А и разтворител В се изчислява по формулата:
9
Посочи математичен израз, с който се изчислява молна концентрация на разтвор.
10
  • Използвай "вълшебния триъгълник" и посочи математичните изрази, които могат да се получат от него.
11
Свържи елементите величина - математичен израз.
12
Свържи елементите величина - мерна единица:
13
  • Разчети и запиши надписа на реактивното стъкло.
14
  • Изчисли и запиши масата и масовата част на разтвор, получен при разтваряне на 30g готварска сол в 270g вода.
15
Довърши съкратения запис и изчисли молната концентрация на 10L разтвор на NaCl, който съдържа 1mol разтворено вещество.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 9. клас, с който ще провериш знанията си за основните начини за изразяване на концентрацията на разтворите - масова част и молна концентрация. Ще установиш и познаваш ли добре величините, чрез които те се изразяват, както и мерните им единици. С интересни и забавни задачи ще разбереш и осмислиш понятието концентрация и връзката на химията с любимата ни математика. Тестът ще те подготви за отлично представяне и на предстоящата контролна в края на раздела. Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се