logo

Тест: За обществения договор

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Една от идеите за създаване на държавата е договорната теория, според която граждани сключват т.нар. обществен договор.
2
За обществения договор пишат:
3
Хората се отказват от част от личната си свобода, сключвайки обществен договор, в името на мир, сигурност и просперитет.
4
Със сключването на обществен договор хората преминават от гражданско в естествено състояние.
5
Според Хобс „естествено състояние“ може да бъде описано като „война на всеки срещу всички“. Неговата теория е възприета и от Джон Лок, и от Жан-Жак Русо.
6
Авторът на философско-политическия трактат „Левиатан“ е:
7
Довърши изречението с една дума, така че да е вярно.
  • Идеята за обществения договор се появява през века на...
8
Според кого общественият договор създава управление, което се явява безпристрастен съдник, който трябва да разрешава конфликтите между хората по справедлив начин?
9
Според кого естественото състояние е хармонично и спокойно, състрадателността е в природата на човека и човекът не иска да наранява никого?
10
Кое е общото в разбирането за "естественото състояние" при Томас Хобс и Джон Лок?
11
Според кого правилата на морала и правото, които възникват след появата на собствеността и нарушеното природно равенство, водят до създаването на държавата?
12
Според кого държавата получава изключителното право да употребява законно насилие, но само с цел налагане на законите и поддържане на реда?
13
Попълни изречението така, че да е вярно.
14
Довърши изречението така, че да е вярно.
15
От наученото за тримата философи - Томас Хобс, Джон Лок и Жан-Жак Русо помисли и отговори.
  • Според кого от тримата, гражданите биха могли да участват в социалния живот свободно, ако сами си създадат законите, които трябва да спазват по силата на обществения договор?

Описание на теста

С този онлайн тест по философия за 10. клас можеш да провериш усвоения материал от темата за обществения договор. Кога се появява идеята за обществения договор? Чие произведение е "Левиатан"? Какво е "естественото състояние" според Томас Хобс, Джон Лок и Жан-Жак Русо? Как виждат обществения договор Хобс, Лок и Русо? Хайде, пускай теста и провери дали всичко е ясно. Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се