logo

Тест: Платон и Аристотел за държавата

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Според Платон справедливостта е присъща както на отделния човек, така и на обществото и неговите закони.
2
Идеята образованието и възпитанието да бъдат задачи на цялото общество, а не на отделните семейства, принадлежи на Аристотел.
3
Трудът "Политика" принадлежи на Платон.
4
Според Аристотел най-добрата държава е съвкупност от добро и устойчиво смесване на различни форми на управление, а целта на държавното устройство е грижата за обществената полза.
5
Според Платон най-добрата форма на държавно управление е тимокрацията.
6
Избери между Платон и Аристотел и довърши изречението, така че да е вярно.
  • Идеята, че най-целесъобразно за държавата е управляващите да са философи, принадлежи на...
7
Избери между Платон и Аристотел и довърши изречението, така че да е вярно.
  • Държавата е естествено продължение на природата на човека според...
8
Избери между Платон и Аристотел и довърши изречението, така че да е вярно.
  • Формите на управление се делят според това кой управлява и в полза на кого управлява според...
9
Кой твърди, че чрез справедливи закони държавата преборва лошата природа на човека?
  • Отговори само с една дума.
10
Според Аристотел добрите форми на управление са:
11
Според Аристотел лошите форми на управление са:
12
Според Аристотел в човешката ни природа е да се събираме с други хора. Как нарича той човека?
  • Отговори само с термина.
13
Коя форма на управление най-много НЕ се харесва както на Платон, така и на Аристотел?
14
Свържи правилно формата на управление и нейното определение.
15
Довърши изречението с едно име, така че да е правилно.
  • Разбирането, че идеалната държава трябва да бъде устроена на разумни начала, принадлежи на...

Описание на теста

Онлайн тест по философия за 10. клас. С този тест ще провериш дали разбираш и помниш всичко важно от урока за Платон и Аристотел и техните възгледи за държавата. Каква представа има Платон за държавата и каква - Аристотел? Коя е най-добрата форма на управление на държавата според Платон и според Аристотел? Според кого държавата е естествено продължение на природата на човека? Кой нарича човека "зоон политикон? Хайде, давай напред и започвай теста! Покажи знанията си и се подготви отлично за часовете по философия. Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се