logo

Тест: Склонение на съставни числителни имена

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
В кой падеж са подчертаните елементи в изречението? Защо?
 • В этой больнице заботятся о двух тысячах двухстах двадцати двух пациентах.
2
В кой падеж и число е подчертаното числително? Защо?*
 • „От нашего города до Берлина – две тысячи двести двадцать два километра.“
 • *Обърни внимание върху приликите в падежното поведение на „тысячи“ и „километра“.
3
В кой падеж и число е подчертаното числително тук? Защо?*
 • „От нашего города до Берлина – пять тысяч пятьсот пятьдесят пять километров.“
 • *Обърни внимание върху приликите в падежното поведение на „тысяч“ и „километров“.
4
Когато съобщаваш през коя година ще се случи дадено събитие, трябва да използваш П. п. Вярно ли е следното твърдение?
 • Ако в този случай използваш словосъчетание „две тысячи двадцать второй год“, то всичките елементи на това съчетание ще бъдат в П. п.
5
Избери подходящото словосъчетание за изречението.
 • Это произойдёт в [...] втором году.
6
Когато говорим за конкретна дата - ден, месец, година - използваме Р. п. Всички елементи ли приемат такава падежна форма?
 • Избери подходящото словосъчетание за ето това изказване:
 • „Это произойдёт второго февраля [...] второго года.“
7
Попълни липсващите букви, за да получиш числителното 2222 в подходящата му форма за изречението.
8
Подреди елементите, за да създадеш две смислени изречения.
9
Попълни липсващите букви, за да образуваш числителното 2222 в подходящата му форма за изказването.
10
Попълни подходящите букви, за да създадеш числителното 2222 в правилната му форма за изречението.
11
Подреди елементите, за да образуваш две информативни изречения.
12
Попълни подходящите падежни окончания на съществителните.*
 • *Помисли по какъв начин те зависят от предходното числително, както и от неговия падеж.
 • *Обърни внимание върху приликите в падежното поведение на съществителното и думата „тысяча“, когато пред тях стои едно и също числително.
13
Свържи подходящата форма на словосъчетанието със съответното изречение.
14
Как ще кажеш на руски език: „Не ни достигат пет хиляди петстотин петдесет и пет рубли.“?*
 • *бг., [на кого?] не му достига [какво?] - рус., [кому? Д. п.] не хватает [чего? Р. п.]
15
Как ще кажеш на руски: „Това ще се случи на втори февруари две хиляди двеста двайсет и втора година.“?*
 • *бг., да се случа - рус., произойти (инф.);
 • Започни изречението така: „Это произойдёт...“

Описание на теста

В този тест по руски език за ниво B1 ще се научиш да използваш съставни числителни в най-различни изречения. Бройните числителни се променят по падежи. Отделните им падежни форми сме разглеждали подробно в предходните уроци и тестове. Тук ще се учим да създаваме по-сложни конструкции с вече усвоените знания. Първо потърси ключовите елементи в твоето изказване. Често пъти това са глаголите и предлозите и именно те изискват употребата на даден падеж. След това помисли каква форма да приеме всеки един от елементите в твоето съставно числително. Темата не е много лесна, но с малки стъпки можеш да постигнеш големи чудеса. Така че хич не се чуди и давай напред!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се