logo

Тест: „Две тысячи“ и „пять тысяч“. Съчетание на „тысяча“, „миллион“ и „миллиард“ с бройни числителни. Част 1

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
На кой ред всички числителни са изписани правилно?
2
Когато имаш числително „четыре“ в И. п. или В. п. и към него добавиш „миллиард“, то „миллиард“ ще бъде в Р. п. мн. ч.
3
Когато имаш числително „десять“ в И. п. или В. п. и към него добавиш „тысяча“, то „тысяча“ ще бъде в Р. п. мн. ч.
4
Защо числителното „десять“ е в именителен падеж?
  • Население нашего города приблизительно десять тысяч человек.
5
На кой ред са изброени формите на числителните в Р. п. ед. ч.?
6
На кой ред виждаш формите за Р. п. мн. ч.?
7
Попълни липсващите букви, за да упътиш минувача на руски език.
  • Карайте направо и след две хиляди метра ще видите автогарата отдясно.
8
Подреди елементите, за да създадеш две верни изречения.
9
Попълни липсващите букви, за да предадеш на руски изречението.
  • Нашият бюджет за внедряване на нови технологии възлиза на шест милиона рубли.
10
Попълни подходящите букви, за да пресъздадеш изказването на руски.
  • Населението на нашата планета е приблизително седем милиарда души.
11
Подреди елементите, за да образуваш две смислени изказвания.
12
Попълни липсващите букви, за да кажеш на руски това:
  • Нашата галактика съдържа приблизително четиристотин милиарда звезди.
13
Свържи изречението и подходящото за него словосъчетание.
14
Как ще кажеш на руски език: „Населението на нашия град е приблизително трийсет и три хиляди души.“?*
  • *Провери своята памет и концентрация – първо напиши своя отговор, а после го свери с подобните изречения, които сме срещнали в предишните въпроси от теста. Така ще разбереш коя част от информацията е усвоена добре, а коя има нужда от повече упражнения. Така ученето става по-целенасочено и ефективно.
15
Как ще формулираш ето това изказване на руски: „Нашата галактика съдържа приблизително триста и петдесет милиарда звезди.“?*
  • *бг. галактика - рус., галлактика;
  • *бг., съдържам - рус., содержать (инф.).

Описание на теста

В днешния онлайн тест по руски език за ниво B1 ще се научиш да съчетаваш числителните „тысяча“, „миллион“ и „миллиард“ с други бройни числителни. Защо ти е нужно това? За да можеш да образуваш разнообразни изказвания. Ние рядко се изразяваме само с една дума. Най-често ни се налага да използваме повече думи, за да изразим напълно мисълта си. И освен да ги използваме, ние трябва правилно да ги съчетаем помежду им. Точно тук на помощ ни идват падежите. Точно тях ще се научиш да използваш в теста, за да можеш правилно да съчетаваш например „две“ и „пять“ с „тысяча“. Да започваме!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се