logo

Тест: „Тысяча“, „миллион“ и „миллиард“. Бройни числителни имена. Склонение и управление

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
В кой ред всички числителни са изписани правилно в изходната си форма?*
 • *Изходна форма - И. п. ед. ч.
2
Кои са формите на числителното за дателен падеж?
3
Къде числителното е в родителен падеж?
4
Когато съчетаваш съществително име с числителните „тысяча“, „миллион“ и „миллиард“, то съществителното ще бъде в Р. п. мн. ч., независимо от падежа на числителното.
5
От какво зависи падежът на числителното? Например защо в изречението е използвано числително във В. п.?
 • Поезжайте прямо и через тысячу метров вы увидите автовокзал справа.
6
В кой ред всички числителни са във винителен падеж?
7
Попълни липсващите букви, за да кажеш на руски това:
 • От нашия град до Москва има хиляда километра.
8
Подреди елементите, за да създадеш две смислени изречения.
9
Попълни подходящите букви, за да пресъздадеш ето това изказване на руски език:
 • В тази болница се грижат за хиляда пациенти.
10
Попълни липсващите букви, за да предадеш съобщението на руски език.
 • Нашият бюджет за внедряване на нови технологии възлиза на един милиард рубли.
11
Подреди елементите, за да образуваш две информативни изречения.
12
Попълни подходящите букви, за да изразиш на руски това:
 • За внедряване на нови технологии не ни достигат милион рубли.
13
Свържи подходящата падежна форма на числителното с изречението, в което можеш да я използваш.
14
Как ще кажеш на руски език: „Тази цивилизация се е развивала в течение на хиляда години.“?*
 • *бг., развивам се - рус., развиваться (инф.);
 • *бг., в течение [на какво?] - рус., в течение [чего? Р. п.];
 • *Провери своята памет и концентрация – първо напиши своя отговор, а после го свери с подобните изречения, които сме срещнали в предишните въпроси от теста. Така ще разбереш коя част от информацията е усвоена добре и коя има нужда от повече упражнения. Така ученето става по-целенасочено.
 
15
Как ще кажеш на руски това: „В нашата мрежа от клиники се грижат за милион пациенти.“?*
 • *бг., мрежа от клиники - рус., сеть (И. п. ед. ч.) клиник (Р. п. мн. ч.). Ако „мрежата от клиники“ е място на действието в твоето изречение, то съществителното „сеть“ (ж. р.) ще приеме формата на П. п.;
 • *бг., грижа се [за кого?] - рус., заботиться [о ком? П. п.];
 • *Това е обобщено-лично изречение - тук не ни интересува конкретният вършител на действието, а глаголът приема формата за 3 л. мн. ч.

Описание на теста

В този тест по руски език за ниво B1 ще се запознаеш с падежите при числителните „тысяча“, „миллион“ и „миллиард“. Падежните им форми са много лесни за научаване. Това е първата ни стъпка. След това ще анализираме някои често употребявани конструкции, които налагат употребата на даден падеж. Обръщай внимание върху глаголите и предлозите в изказването. Тези ключови елементи си имат предпочитания към определени падежи. И помни, че когато добавяш съществително име към едно от тези числителни, то съществителното ще бъде в родителен падеж множествено число. След тези 15 въпроса ще придобиеш много повече увереност в руския език. Чакам те!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се