logo

Тест: „Пятьсот - девятьсот“. Бройни числителни имена. Склонение, съгласуване и управление. Част 1

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
На кой ред числителните 500, 600 и 700 са изписани правилно?
2
Когато числителното е в И. п. или В. п., то съществителното в словосъчетанието ще бъде в Р. п. мн. ч.
3
В кой ред виждаш числителните 500, 600 и 700 в предложен падеж?
4
Избери два подходящи варианта за изречението:
 • Это здание было построено около [...] лет назад.
5
В кой ред числителните 500, 600 и 700 са в творителен падеж?
6
Избери верния завършек на изречението.
 • Пятью сто равно [...].
7
Попълни липсващите букви, за да кажеш на руски:
 • За да стигнем до Черно море, трябва да изминем седемстотин километра.
8
Попълни подходящите букви, за да кажеш на руски това:
 • С шестстотин лева можеш да изкараш в Дания не повече от седмица.
9
Подреди елементите, за да образуваш две смислени изречения.
10
Попълни липсващите букви, за да предадеш ето това съобщение на руски език:
 • Днес на петстотин студенти издадоха сертификат за владеене на руски език.
11
Подреди елементите, за да получиш два правилни резултата.
12
Попълни подходящите букви, за да пресъздадеш изказването на руски.
 • Тази сграда е била построена преди около шестстотин години.
13
Свържи изречението с подходящата падежна форма на числителното.
14
Как ще кажеш на руски език: „Шест по сто е равно на шестстотин“, използвайки следните елементи:
 • наречие за умножение: „шестью“;
 • „равно/равняется [чему? Д. п.]“.
 • *Провери своята памет и концентрация - първо напиши своя отговор, а после го свери с подобните изречения, които сме срещнали в предишните въпроси от теста. Така ще разбереш коя част от информацията сме усвоили добре и коя има нужда от повече упражнения.
15
Как ще пресъздадеш ето това съобщение на руски: „Вчера на седемстотин ученици издадоха сертификат за владеене на английски език.“?*
 • *рус., выдать [что? В. п.] [кому? Д. п.] - бг., да издам [какво?] [на кого?];
 • *рус., сертификат [о чём? П. п.] - бг., сертификат [за какво?];
 • *рус., владение [чем? Т. п.] - бг., владеене [на какво?];
 • *Спазвай словореда на изречението в условието.
 • *Провери своята памет и концентрация - първо напиши своя отговор, а после го свери с подобните изречения, които сме срещнали в предишните въпроси от теста. Така ще разбереш коя част от информацията сме усвоили добре и коя има нужда от повече упражнения.

Описание на теста

В днешния тест по руски език за ниво B1 ще усвоиш падежните форми на числителните „пятьсот“, „шестьсот“ и „семьсот“. Първо ще упражниш самото склонение - това е основата, от която ще тръгнем. И след това ще се научиш как правилно да ги използваш в изречение. За целта е хубаво да разпознаваш често срещаните конструкции, които налагат употребата на даден падеж. Обръщай внимание върху глаголите и предлозите, които използваш. Често пъти точно тези елементи предизвикват появата на един или друг падеж. Също така ще насочим твоето внимание към правилното съчетаване на числителните и съществителните в едно словосъчетание. Нека започваме!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се