logo

Тест: Биологичната еволюция. Обобщение

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вярно ли е, че появата на живота се обяснява само с  хипотезата за т.нар. "Божествено начало"?
2
Приблизително преди колко милиарда години са се появили първите примитивни клетки?
3
Еволюционният процес е:
4
Кое от изброените НЕ е вид борба за съществуване?
5
Кое от изброените е елементарната единица на микроеволюцията?
6
Какво представляват популационните вълни?
7
Попълни празните места в текста, като използваш някои от дадените думи.
  • Дарвиновата; естественият отбор; популациите; генетичният драйв; синтетичната; мутациите
8
Какво е действието на естествения отбор върху живите организми?
9
Подреди изреченията, така че да се получат правилни твърдения.
10
Свържи дадените ситуации със съответния начин на видообразуване, който би могъл да протече.
11
Кое от твърденията за макроеволюцията е вярно?
12
Свържи дадените понятия и съответните им определения.
13
Кой от четирите пътя на биологичен прогрес е описан с дадения пример?
  • Външното оплождане е еволюционно по-старо от вътрешното. С усложняването на организмите се развива и вътрешното оплождане. То води след себе си редица анатомични промени. Това позволява известна независимост на организмите от водната среда, поради което започва разселването им на сушата.
  • Отговори само с една дума.
14
Свържи посочените примери с най-правилния термин за тях.
15
Разгледай посочените графики. Свържи означенията на графиките със съответното им значение и тълкуване.

Описание на теста

С този онлайн тест по биология за 10. клас ще провериш всичките си знания за биологичната еволюция. Какво представлява еволюционният процес и как протича той? Какво гласи съвременната теория на еволюцията? Защо едни органи се усъвършенстват, а други закърняват? Ще имаш възможност да си припомниш термини като конвергенция, ароморфоза, макроеволюция и много други. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се