logo

Тест: Върховенство на закона

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Моралните норми ни дават ясен път към справедливостта, уважението и доброто.
2
При нарушение на моралните норми има ясни и конкретни наказания.
3
Вярно ли е, че моралът е над законите?
4
Непознаването на закона те освобождава от неговото спазване.
5
Законът гласи, че веднъж приет един закон не може да бъде отменен.
6
Конституцията е:
7
Избери правилното.
  • Законите са:
8
Демократичните общества имат нужда от:
9
Довърши изречението с една дума, така че да е правилно.
  • Важни правила, които се намират в основата на цялата система на правото, се наричат...
10
Избери правилното.
11
Инструкциите, правилниците и регламентите са примери за:
12
Довърши изречението с една дума, така че да е правилно.
  • Правилата, които са създадени от хората и са недвусмислени, подробно написани и достъпни за всеки човек, се наричат...
13
Прочети откъса от Конституцията на Република България и отговори.
  • Чл. 6.
  • (1) Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права.
  • (2) (...) Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.
  • Този текст е пример за:
14
Попълни липсващите думи в изречението, така че да е вярно.
15
Попълни липсващите думи, така че изречението да е вярно.

Описание на теста

Тест по философия за 10. клас, в който ще отговаряш на въпроси за върховенство на закона. Кой е върховният закон на България? Стои ли някой или нещо над закона? С този онлайн тест ще разбереш дали си вече знаеш всичко нужно за върховенството на закона и равенството пред закона. Ще видиш къде са пропуските ти, ще можеш да ги отстраниш и да се подготвиш за отлични оценки. Така, че не се бави, а започвай теста! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се