new-logo

Тест: Хармонични трептения. Решаване на задачи.

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Връщащата сила е насочена винаги към едно от крайните положения на трептящото тяло.
2
Връщащата сила е обратнопропорционална на отклонението на трептящото тяло.
3
Периодът на пружинно махало се изчислява по формулата:
4
Периодът на математично махало зависи от:
5
Незатихващи са хармоничните трептения, чиято амплитуда НЕ се променя с течение на времето.
6
В кое положение на математичното махало потенциалната енергия е нула?
7
Математично махало с маса m = 0,1kg преминава през равновесното си положение със скорост V = 4 \fracms. Намери каква максимална стойност има потенциалната енергия на махалото.
8
Да се намери периодът T на пружинно махало с маса m = 100g и коефициент на еластичност k = 10 \fracNm.
9
Коя е вярната връзка между мерните единици?
10
Намери коефициента на еластичност k на пружинно махало, което има маса 0,2 kg и период на хармоничните трептения = 1s.
11
Пружинно махало трепти с период T = 3,14 s. Намери масата на махалото, ако коефициентът на еластичност на пружината му е k = 2\fracNm.
12
Намери коефициента на еластичност на пружина, която се разтяга с 1cm под действие на сила 7 N.
13
Пружинно махало извършва хармонично трептене с амплитуда A = 1 cm. Коефициентът на еластичност на пружината е k = 200\fracNm. Определи максималните стойности на връщащата сила и на потенциалната енергия на трептене.
14
Пружинно махало има маса 0,1 kg и коефициент на еластичност на пружината 5 \fracNm. Каква дължина трябва да има математично махало, за да трепти със същия период?
15
На Земята пружинно и математично махало имат еднакви периоди. Сравни периодите им, ако ги пренесем на планетата Марс. (Mасата на Марс е приблизително \frac110 част от масата на Земята).
  • При попълването на отговора използвай: пружинното, математичното, увеличи, намали.

Описание на теста

Този тест по физика за 9. клас ще ти помогне да обобщиш знанията си за хармоничните трептения. Чрез разнообразни въпроси и задачи ще затвърдиш кои трептения са хармонични; какво представляват физичните величини период, честота и амплитуда; каква енергия притежават простите трептящи системи. Решаването на теста ще ти помогне да се представиш отлично в училище. Желая ти приятна и ползотворна работа!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се