logo

Тест: Размножаване, растеж и развитие. Обобщение

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Размножаването е процес, при който:
2
Посочи кои са основните типове размножаване при  организмите.
3
Вярно ли е твърдението?
  • Безполовото размножаване НЕ води до генетично разнообразие в поколението.
4
Какъв вид е оплождането при рибите?
5
Какво се образува при гаметогенезата?
6
Подреди правилно фазите на сперматогенезата, като започнеш от момента на делене на клетките предшественици.
7
Попълни текста за клетката на снимката.
  • Използвай някои от думите: сперматозоид, овогенеза,  сперматогенеза, главичка, клетка, опашка, хаплоиден, диплоиден.
8
Отговори правилно, като избереш една от думите.
  • 1. Клетката на снимката е яйцеклетка / овоцит.
  • 2. Яйцеклетката е с хаплоиден / диплоиден хромозомен набор.
  • 3. Обвита е с една обвивка / няколко обвивки.
  • 4. Тя е голяма подвижна / неподвижна клетка.
9
Каква е разликата между пълна и непълна метаморфоза?
  • Избери верните твърдения.
10
Какво е характерно за половото размножаване?
11
Свържи двете групи, така че да се получат верни твърдения за процеса на зародишното развитие на индивидите.
12
Съотнеси органите и системите към съответния зародишен пласт, от който произхождат.
13
На снимката е изобразена мечка с малките. Попълни текста за развитието при при този вид животни с правилните думи.
14
На схемата има изобразен цикъл на развитие при насекомо. Запиши срещу всяка цифра съответната фаза на развитие.
15
Прочети текста. Ако има грешки, ги поправи.
  • Спорофитът и спорите са два етапа от жизнения цикъл на растенията. Гаметофитът е диплоидното поколение (n), което образува мъжки и женски гамети. При оплождане на тези гамети се образува зигота, от която, след многократни митози, се формира спорофит. Спорофитът e хаплоидното поколение (2n), което чрез мейоза образува хаплоидни гамети (n). Спорите се делят митотично и образуват гаметофит и така жизненият цикъл се затваря.

Описание на теста

С този онлайн тест по биология за 10. клас ще се припомниш всичко свързано с размножаването, растежа и развитието на организмите. Ще си припомниш видовете полово и безполово размножаване, фазите на гаметогенезата и разликата между половите клетки. Как протича оплождането и през какви етапи преминава индивидът през индивидуалното си развитие? Каква е разликата между пълна и непълна метаморфоза? Направи теста, попълни знанията си и повиши оценките си в училище. Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се