logo

Тест: Правото и моралът

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Законите са нормите, които уреждат отношенията в обществото.
2
Моралните норми са едностранни, тоест те създават само задължения.
3
Правото е писани закони, а моралът – неписани.
4
Правото е за всички, моралът е само за някои.
5
Социалните норми, които се отнасят до поведението на хората, са:
6
Кои от изброените действия са неморални?
7
Довърши изречението с една дума, така че да е вярно.
  • Правилата, които сами си налагаме, се наричат ...
8
Довърши изречението с една дума, така че да е вярно.
  • Правилата, които държавата ни налага, се наричат ...
9
Кои са общите черти между правото и морала?
10
Какви са разликите между правото и морала?
11
Отбележи характерното за моралната норма.
12
Свържи понятието и неговото определение.
13
Попълни правилно празните места в изречението.
14
Попълни пропуснатите места в изречението, така че да е вярно.
  • Използвай някои от дадените думи: моралните, етичните, правните, субективни, обективни, общи.
15
Законите са задължителни за всички и трябва да отговарят на ясни и конкретни критерии. Помисли и отбележи правилните от изброените критерии.

Описание на теста

Онлайн тест по философия за 10. клас за правото и морала. С този тест ще си припомниш кои правила си налагаме ние и кои са ни наложени от държавата. Ще упражниш познанията си за социалните норми, които се отнасят до поведението ни. Кое е общото и кое е различното между правните и моралните норми? Защо са ни нужни закони? Ще затвърдиш наученото и ще бъдеш готов за отлични оценки. Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се