logo

Тест: Педосфера. Биосфера. Обобщение

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
За коя от геосферите можем да кажем, че е образувана в резултат от взаимодействието между живата и неживата природа и притежава свойството плодородие?
2
Кои почви са характерни за екваториалните и тропичните райони с влажен климат?
3
Кои са съставните части на биосферата?
4
За кой от процесите в биосферата се отнася описанието?
  • В него участват растенията, които под влияние на слънчевата енергия преобразуват водата и въглеродния диоксид в органични вещества и се отделя кислород.
5
Кои фактори са абиотични?
6
Разпространението на почвените видове зависи от:
7
Кой от посочените почвени типове е азонален?
8
Подреди видовете растителност в планинската област, като започнеш от тези с най-малка надморска височина.
9
Изменението на природните компоненти от Екватора към полюсите се нарича:
  • широчинна зоналност, меридионална зоналност, азоналност
10
Природните зони са ивици с различен териториален обхват, които се редуват от север на юг. Външният им облик се определя в най-голяма степен от:
11
Взаимодействието между компонентите, участващи в изграждането на един природен комплекс, е:
12
Посочи отговорите, които показват най-точно особеностите на екосистемите.
13
  • На празните места постави цифрите от картата, съответстващи на типовете почви.
14
  • Напиши номера на природната зона от картата, която отговаря на описанието:
  • Релефът е разнообразен. Реките са пълноводни през дъждовния сезон. Върху канелени почви виреят кедър, кипарис, бамбук. Зоната се обитава от чакал, глиган, различни птици и много влечуги. Условията за живот са благоприятни.
15
  • Свържи изображенията и цифрите от картата.

Описание на теста

След като отговориш на въпросите на онлайн теста за 8. клас ще бъдеш с отлична подготовка за въпросите върху педосферата и биосферата като част от географската обвивка на Земята. В теста ще демонстрираш знания за тези две сфери и тяхното значение за живота на Земята. Кои почви са зонални и кои – азонални? От какво се определя обликът на природните зони? Заинтригувах ли те вече? Хайде, отговори на въпросите и бъди номер едно в часовете по география в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се