logo

Тест: Изменчивост. Обобщение

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Как се нарича свойството на организмите да проявяват нови белези?
2
Кои от посочените твърдения характеризират модификационната изменчивост?
3
Наследствени ли са модификациите, възникнали в даден организъм?
4
Изменчивост, при която се засяга наследствената програма и се предава в поколението, се нарича:
5
Колко вида е генотипната изменчивост? Посочи верните отговори.
6
Подреди правилно думите и разбери на какво се дължи синдромът на Котешкото мяукане, и на какво - синдромът на Волф-Хиршхорн.
7
Отговори с "Да" или "Не", в зависимост от това дали твърденията за мутациите са верни.
  • Пиши с малки букви и не използвай пунктуация.
8
Попълни текста и ще разбереш какви видове биват мутациите.
  • Използвай някои от следните думи: нуклеотидите, веригите, генна, трансформационна, хромозомна, дупликация.
9
Кои твърдения са верни и кои - грешни? Отговори с "Вярно" или "Грешно", като свържеш правилно.
10
Отнеси описанието към съответния вид мутация.
11
Попълни текста за мутациите.
  • Ползвай някои от следните думи: генотипната, мутации, рецесивни, фенотипната, модификации, доминантните, рецесивна.
12
Попълни празните места с една от дадените думи, за да са верни твърденията.
  1. Албинизмът е рецисивна / доминантна мутация.
  2. Сърповидноклетъчната анемия е рецесивна / доминантна мутация.
  3. Многопръстието е рецесивна / доминантна мутация.
13
За кое заболяване се отнася описанието?
  • Генна мутация, свързана с пола, засяга само Х-хромозомата. Боледуват само мъжете. Свързана е със затруднено кръвосъсирване, водещо до загуба на кръв в количества по-голeми от нормалното.
  • Отговори с една дума.
14
Синдромът на Клайнфелтер е генетично заболяване, при което момчетата се раждат с допълнителна Х-хромозома. Какъв е хромозомният набор на страдащите от този синдром?
15
В семейство на родители с нормално зрение се ражда син, който е далтонист.
  • Отговори на въпросите само с "да" или "не". Не използвай пунктуация и пиши с малки букви.

Описание на теста

С този онлайн тест по биология за 10. клас ще си изясниш и последнитe неясноти, свързани с изменчивостта. Ще си припомниш най-важните подробности за модификациите и мутациите. Какво представляват полиплоидията и анеуплоидията? Коя е причината за заболявания като хемофилия и появата на синдромите на Даун, Патау и Едуардс? Може ли подобни ситуации да се предвидят и предотвратят? Направи теста и повиши оценките си в училище. Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се