logo

Тест: Наследственост, унаследяване и взаимодействие между гените. Обобщение

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Какво изучава науката генетика?
2
Генът е:
3
Каква информация носят гените?
4
Как се нарича външната проява на генотипа?
5
Генотипът е:
6
Попълни празните места в текста.
  • Използвай някои от дадените думи: генотип, алели, фенотип, елементите, факторите.
7
Какво се случва в процеса на оплождане на половите клетки и формиране на зигота, която носи белезите и на двамата родители?
8
Подреди правилно и ще научиш още нещо за наследствеността и изменчивостта на организмите.
  • Пунктуацията е изпусната, за да не улеснява задачата.
9
Свържи двете групи, така че всеки текст да отговаря на съответния закон на Мендел.
10
Кое е вярно за процеса кросинговър?
11
Свържи обясненията със съответното им понятие, така че твърденията да бъдат верни.
12
Прочети и поправи грешките, ако има такива.
  • "Според втори закон на Менделеев, алелите, определящи еднакви белези, се унаследяват независимо един от друг, когато са разположени в еднакви хомоложни хромозоми."
13
Съотнеси примерите към видовете алелни взаимодействия.
14
При кръстосване на кокошки с генотип AAbb и фенотип розовиден гребен с петел с генотип aaBB и фенотип граховиден гребен, в първо поколение се получават индивиди с генотип AaBb, а изявеният фенотип не е характерен за нито един от родителите.
  • Как се нарича този вид взаимодействие? Отговори с една дума.
15
Запиши вида на неалелните взаимодействия, според описанието.
  • Отговори само с по една дума.

Описание на теста

С онлайн теста за 10. клас ще провериш какво си спомняш за наследствеността и по-точно за това как се унаследяват различните белези. Какво изучава науката генетика? Какво е ген и как си взаимодействат гените? Какво представляват алелите и какви алелни и неалелни взаимодействия протичат? Какви фенотипни прояви имат различните взаимодействия и какви са причините за това? Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се