logo

Тест: Биосфера и екологични фактори. Обобщение

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Какво изучава науката екология?
2
Какво е другото име на природното съобщество?
3
Кои от изброените биосистеми включват живи организми и елементи от неживата природа?
4
Средите на живот са четири - наземно-въздушна, почвена, водна и...
5
Екологичните фактори имат свои граници. Кои от тях може да се окажат фатални за организмите?
6
Подреди по големина надорганизмовите биологични системи, като започнеш от най-малката.
7
Попълни празните места в текста, като си помогнеш с дадените думи:
  • екосистема, ареал, популацията, вид, биоценозата, стерилно, територия, плодовито
8
Кое от твърденията е ГРЕШНО?
9
Как се нарича описаното взаимоотношение между организмите?
  • Семената на растението репей са снабдени с кукички, чрез които се закрепват по козината на животните. Това позволява разпространението на растителния вид.
10
Вярно ли е, че:
  • Телесната температура на пойкилотермните животни зависи от тази на околната среда. Такива са например таралежите и мечките.
11
Свържи, така че да се получат правилни твърдения.
12
Възможно ли е ядрото на дадена консорция да представлява голям неодушевен предмет?
13
За разлика от биотопа, ареалът е:
14
Прочети текста и отговори на въпросите след него.
  • Преди около 1 милион години на територията на Санданско-Петричката котловина е изригнал вулканът Кожух. Това унищожило екосистемата в района. Но животът постепенно се възстановил, като организмовите съобщества непрекъснато се усложнявали. Днес тези процеси вече са спрели и мястото е постоянен дом на много защитени и редки видове организми.
  • Въведи отговорите си с една дума!
15
В градинката пред къщата ти има три ябълкови дръвчета, които са нападнати от гъсеници. Кои от посочените екологични пирамиди изразяват най-добре числеността и биомасата на отделните трофични нива в тази хранителна верига?

Описание на теста

С този онлайн тест по биология за 10. клас ще провериш всичко научено до тук за биосферата и екологичните фактори. Кои системи изграждат биосферата и какви процеси протичат в нея? Колко среди на живот са ти известни? С този тест ще имаш възможност да демонстрираш знания за понятия като сукцесия, климакс и консорция. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се