logo

Тест: Битието като философски проблем

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кога използваме философското понятие „битие“?
2
Един от първите философски проблеми е за:
3
Кои са 4-те първоелемента на света според античната философия?
4
Историческото начало на философията е свързано с/със:
5
Как се наричат философите, които изследват битието през природата?
6
Битието е начало и основа на света според натурфилософите.
7
Според Хераклит битието е „неизменно, единно, неподвижно и тъждествено на самото себе си“.
8
За кой философ въпросът за битието е най-важният от всички философски въпроси?
  • Запиши само името му без съкращения.
9
Попълни пропуснатите места в изречението, така че да е вярно.
  • Използвай някои от дадените думи: метафизика, физика, битието, природата, философията, онтологията.
10
Кои от въпросите са част от метафизиката?
11
Как Анаксимандър нарича "безпределното, безграничното"?
  • Запиши отговора си само с една дума.
12
Свържи всяко обяснение за света с конкретния философ.
13
Основата на всичко съществуващо е...
14
Как се нарича съвременната науката, която изучава основанията на съществуващото?
  • Запиши отговора си само с една дума.
15
Парменид е първият философ, който въвежда понятието битие. Той казва, че то е "неизменно, единно, неподвижно и тъждествено на самото себе си". До коя философия на познатите ти вече Хераклит, Демокрит, Питагор и Анаксимандър се доближават идеите на Парменид?

Описание на теста

С този онлайн тест по философия за 10. клас ще провериш какво знаеш за битието, като отговориш на въпроси относно какво е то, кои са първоелементите на света според античната философия и какви други обяснения за света са дали философи като Парменид, Демокрит, Питагор и други. Да не забравяме и за двете начала на философията. Ще тестваш още знанията си за това какво изучава метафизиката и онтологията. Готов ли си? Реши теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки. Остана да ти пожелая успех и до следващия тест!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се