logo

Тест: „Двести“, „триста“ и „четыреста“. Бройни числителни имена. Склонение, съгласуване и управление

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
В кой ред виждаш числителните 200, 300 и 400 в творителен падеж?
2
В кой ред виждаш числителните 200, 300 и 400 в дателен падеж?
3
В кой ред числителните 200, 300 и 400 са в предложен падеж?
4
Избери подходящата форма на съществителното за изречението.
  • Платье стоит четыреста [...].
5
Защо подчертаното словосъчетание е в Р. п.?
  • Мне не хватает двухсот левов.
6
Избери падежната форма на числителното, подходяща за това изказване:
  • Дважды сто равно [...].
7
Подреди елементите, за да получиш смислено изречение.*
  • *Точката е изпусната умишлено, за да не улеснява прекалено задачата.
8
Попълни подходящата форма на бройното числително 300 и окончанието на съществителното.
9
Подреди елементите, за да образуваш две правилни изречения.
10
Попълни подходящата форма на бройното числително 200 и окончанията на прилагателното и съществителното.
11
Подреди елементите, за да оформиш смислен диалог.*
  • *Въпросителният знак и точката са изпуснати умишлено, за да не улесняват прекалено задачата.
12
Попълни подходящата форма на бройното числително 400 и окончанието на съществителното.
13
Свържи изречението с подходяща падежна форма на числителното.
14
Как ще кажеш на руски език: „За съжаление, нямам триста лева.“?
15
Как ще кажеш на руски: „Четири по сто е равно на четиристотин.“*?
  • *бг., „четири по сто“ - рус., „четырежды“
  • *бг., „е равно“ - рус., „равно“ или „равняется“

Описание на теста

В днешния тест по руски език за ниво B1 ще упражниш склонението на числителните „двести“, „триста“ и „четыреста“. Падежните им форми са доста интересни. Това са сложни числителни - те се състоят от една дума, но с два различни корена. И двата корена се променят по падеж. За да ти е по-лесно, припомни си формите на простите числителни „два“, „три“ и „четыре“, усвоени с предишните тестове. Освен самите падежни форми обаче трябва да си наясно с логиката при избора на даден падеж. А логиката се крие в конструкцията на твоето изказване. Твоят избор на думи за изречението има пряка връзка с използваните падежи. Нека разясним нещата заедно сега!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се