new-logo

Тест: Югозападен район. Природноресурсен потенциал

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
В кой от отговорите всички изброени планини се намират на територията на Югозападния район?
2
Кой от отговорите прави изречението за реките в Югозападния район вярно?
  • По речните долини на реките ......................... са формирани красиви проломи.
3
За коя климатична област, разположена на територията на Югозападния район, се отнася описанието?
  • Обхваща високите части на планините. Температурите са ниски, а ветровете – силни.
4
За кой компонент от природноресурсния потенциал можем да кажем, че заема 40% от територията на Югозападния район?
5
Коя от изброените котловини НЕ е в обхвата на Югозападния район?
6
Подреди правилно.
7
Кои минерални извори се намират в Югозападния район?
8
Подреди правилно.
9
  • Свържи видовете полезни изкопаеми и техните находища.
10
  • Като използваш картата и някои от ключовите думи, попълни пропуските в текста.
  • Ключови думи: Марица, Тунджа, Струма, Места, Огоста
11
Вярно ли е, че в преходноконтиненталната климатична област в Югозападния район попадат по-ниските части на Западна Стара планина, Краище и Задбалканските котловини на територията на района?
12
Почвите, образувани по теченията на реките, се наричат...
13
  • Свържи цифрите от картата с характеристиките на климатичните области.
14
  • Свържи имената на обектите с цифрите.
15
  • На празните места напиши най-високите върхове на отбелязаните планини.

Описание на теста

С онлайн теста по география за 10. клас ще провериш знанията си за природноресурсния потенциал на Югозападния район на България. Ще имаш възможността да допълниш наученото, като отговориш на въпросите за релефа, полезните изкопаеми, климата, водите, почвите и растителността на района. Ще локализираш различни обекти по географската карта. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище. Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се