logo

Тест: Собствени и принудени трептения. Резонанс

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Хармоничните трептения са периодични движения, които възникват под действие на т. нар. "връщаща сила".
2
От кои характеристики на трептящата система зависят периодът и честотата на трептенията?
3
За да възникнат собствени трептения е достатъчно  в трептящата система еднократно да се внесе енергия отвън.
4
При резонанс:
5
Резонансната честота \nu спрямо собствената честота \nu 0 е:
6
В кои от посочените примери се наблюдава резонанс?
7
Собствената честота на трептящата система се определя от:
8
Честотата на принудените трептения се определя от:
9
Определи собствената честота \nu 0 на математично махало с дължина l=10m. Приеми, че g = 10 \fracms^2.
10
Намери резонансната честота за човешко сърце, което прави 72 удара в минута.
11
Люлката на картинката е с дължина l=2m. Колко херца трябва да е честотата на външната сила, за да предизвика резонансни трептения на люлката? Указание: Разгледай люлката като математично махало и определи собствената ѝ честота. За да има резонанс, тази честота трябва да съвпада с честотата на външната сила.
12
Кое от твърденията за явлението резонанс е вярно?
13
На кое състояние на махалото отговарят описаните стойности на амплитудата?
14
Работник стои прав върху платформа, която трепти с период Tи постоянна амплитуда. Собствената честота на тялото на работника е 5Hz. При каква стойност на периода T на платформата здравето на човека е застрашено? Указание: Работникът ще бъде в опасност, ако платформата е в резонанс със собствената честота на тялото му, тъй като тогава амплитудата на трептене рязко ще се увеличи. Трябва да определиш периода на трептене на платформата, при който ще настъпи резонанс. Отговорът запиши като десетична дроб.
15
Люлка с дължина l=2m прави 20 трептения за една минута. Определи дали това са собствени или принудени трептения. Указание: Разгледай люлката като математично махало и определи собствената ѝ честота. Провери дали тази честота отговаря на условието "20 трептения за една минута".

Описание на теста

Този тест по физика за 9. клас ще ти помогне да затвърдиш знанията си за хармоничните трептения. Чрез разнообразни въпроси и задачи ще можеш да разграничиш собствените и принудените трептения и да си преговориш техните особености. Ще можеш да провериш знанията си за явлението резонанс: при какви условия възниква, как протича, доколко полезен или вреден може да бъде. Желаем ти приятна и ползотворна работа с теста!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се