logo

Тест: „Пять… двадцать“ и „тридцать“. Бройни числителни имена. Склонение, съгласуване и управление

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
В кои три падежа числителното „5“ приема формата „пяти“?
2
В кои два падежа числителното „5“ си остава „пять“?
3
Избери правилната форма на бройното числително в Т. п.
4
Числитените от „пять“ до „двадцать“, както и „тридцать“ имат еднакви падежни форми.
5
В кой падеж трябва да бъде съществителното „картина“ в ето това изречение:
 • „У меня дома есть пять [...].“
6
В кой падеж ще бъде числителното „пять“ в ето това изказване?
 • „Для полной коллекции мне не хватает [...] картин.“
7
Попълни липсващите думи, за да кажеш следното на руски език:
 1. Вкъщи имам седем картини.
 2. Нарисувах девет картини.
8
Попълни подходящите числителни и окончания, за да кажеш ето това на руски:
 1. Била съм в дванайсет града в страната.
 2. Била съм в двайсет града в страната.
 
9
Подреди елементите, за да създадеш две смислени изречения.
10
Попълни липсващите числителни и съществителни, за да формулираш на руски това:
 1. За пълна колекция не ми достигат четиринайсет картини.
 2. За пълна колекция не ми достигат петнайсет картини.
11
Подреди елементите, за да образуваш комуникативно изказване*.
 • *Белезите на изречението - главна буква и точка - са изпуснати умишлено, за да не улесняват прекалено задачата.
12
Попълни подходящите числителни и окончания, за да кажеш ето това на руски:
 1. Имам петици по осемнайсет предмета.
 2. Имам шестици по всичките трийсет предмета.
13
Свържи изречението със съответната му липсваща част.
14
Как ще кажеш на руски език: „Ние със сестра ми се увличаме по осем различни жанра музика.“*?
 • *В това изказване на руски няма нужда от притежателно местоимение.
 
15
Как ще формулираш ето това изказване на руски: „Брат ми има шестици по шест предмета.“?
 • бг., „кой има какво“ - рус., „у кого (есть) что“
 • Кръглите скоби означават, че употребата на глагола не е задължителна. И в този контекст няма нужда от него.

Описание на теста

С днешния тест по руски език за ниво B1 ще усвоиш склонението на числителните от „пять“ до „двадцать“, както и числителното „тридцать“. Тези числителни се разглеждат заедно, защото имат еднакви падежни форми. Също така, те се държат по един и същи начин в изречението. Какво означава това? За да можеш да създадеш разбираемо изказване, трябва да съчетаеш елементите в едно смислено цяло. Падежите при имената - числителните и съществителните - ни помагат в това сглобяване. Всяка една от тези части на речта си има напълно логично падежно поведение. Точно това ще усвоиш в теста, за да можеш смело да се изразяваш на руски. Да започваме!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се