logo

Тест: „Один“, „два“. Бройни числителни имена. Склонение, съгласуване и управление

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Числителното „один (одна, одно, одни)“ във всички падежи се съгласува по род, число и падеж със съществителното.
2
Кое съществително е подходящо за изречението?
  • Там было два [...].
3
Числителното „две“ се съчетава със съществителни и от женски, и от среден род в руския език.
4
Избери подходящия завършек за правилото.
  • Когато числителното два (две) е в И. п., то изисква съществителното име да бъде в...
5
Как ще довършиш ето това правило? Избери верните твърдения.
  • Когато числителното два (две) е във В. п., то изисква...
6
Избери логичното продължение на ето това правило:
  • В останалите падежи, освен И.п. и В.п., числителното два (две)...
7
Подреди елементите, за да създадеш две смислени изречения.
8
Попълни подходящите форми на числителното „один (одна, одно, одни)“, както и окончанията на съществителните.
9
Подреди елементите, за да образуваш две правилни изказвания.
10
Попълни подходящите форми на числителното „два (две)“, както и окончанията на съществителните.
11
Подреди елементите, за да получиш две завършени изречения.
12
Попълни липсващите букви, за да пресъздадеш следното изказване на руски език:
  • Там имаше само журналисти.
13
Свържи елементите, за да създадеш четири изречения.
14
Как ще кажеш на руски език: „Вчера се срещнах с един от моите преподаватели.“?*
  • *Добави и съответното лично местоимение пред глагола.
  • *Помисли в кой падеж следва да е числителното в конструкцията „встретиться с кем“.
  • *Словосъчетанието „мои преподаватели“ след предлога „из“ ще бъде в Р. п.: „один из [кого?]“.
15
Как ще кажеш на руски: „Вчера ходих на гости при двама приятели.“?*
  • *Добави и съответното лично местоимение пред глагола.

Описание на теста

В този онлайн тест по руски език за ниво B1 ще усвоиш склонението на числителните „один“ и „два“. Числителните се променят по падежи. В теста ще поработиш с различните им падежни форми. Но най-важното е това: падежите съществуват само в контекст, изречение. Извън изречението няма падежи, има само речникова, изходна форма на думата. Затова всеки път когато се чудиш кой падеж да използваш, виж контекста в изказването. Има ли някой глагол или предлог, който изисква творителен падеж например? Самите числителни са супер интересни - понякога те изцяло се съгласуват със съществителното, а понякога изискват от тях да бъдат в определена падежна форма. Точно това ще упражниш с теста. ;)

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се