new-logo

Тест: Обобщение. Вторичен сектор на стопанството. Лека промишленост. Част 2

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Хранително-вкусовата промишленост е стопански отрасъл, предназначен за производството на:
2
Къде се произвеждат детски храни и пюрета в България?
3
Коя промишленост, подотрасъл на ХВП, заема първо място по произведена продукция?
4
Къде е разположен най-големият захарен завод в България?
5
Кое производство обединява градовете Стара Загора, Бургас, Провадия и Добрич?
6
Разположението на захарната, консервната и растителномаслената промишленост се определя от:
7
Кое производство в България може да се разположи както в района на суровините, така и в районите на потребление?
8
Производствените предприятия на кои от посочените промишлености се разполагат в потребителските центрове?
9
Кой е основният признак, според който производствата в ХВП се обединяват в три големи групи?
  • Ключови думи: потреблението на населението, използваните суровини, транспортната осигуреност
10
За кой отрасъл на хранително-вкусовата промишленост се отнася характеристиката?
  • Развитието на тази промишленост силно зависи от суровините. Това налага нейните предприятия да се разполагат в земеделските райони по долината на р. Марица и в централните части на Дунавската равнина.
  • Ключови думи: месодобивна промишленост, консервна промишленост, мелничарска промишленост, пивоварна промишленост
11
Коя от посочените характеристики НЕ се отнася за хранително-вкусовата промишленост в България?
12
Попълни пропуските в текста. Използвай подходящите ключови думи.
  • Ключови думи: първична преработка, консуматорските, тютюневата, производство на тютюневи, ферментация, апретура
13
Свържи частите на изреченията така, че да се получат верни твърдения.
14
На картата са обозначени градове, които са центрове на тютюневата промишленост. Свържи името на града със съответната му цифра.
15
Свържи продукта и името на града, в който се произвежда.

Описание на теста

С онлайн теста по география за 10. клас ще провериш знанията си за хранително-вкусовата промишленост в България. Ще отговаряш на въпроси за нейната същност, особености и значение, за производствата на основните подотрасли на ХВП и някои техни особености. Ще имаш възможността да демонстрираш знания за основни производства и центрове на промишлеността. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се