new-logo

Тест: Незатихващи и затихващи трептения

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Всяка проста трептяща система притежава механична енергия.
2
Потенциалната енергия W на пружинно махало се определя по формулата:
3
Кинетичната енергия Ek на пружинно махало зависи от:
4
Потенциалната енергия на математично махало се определя по формулата:
5
Пълната механична енергия на пружинно махало се описва с формулата E = \fracmx^22+\frackV^22.
6
Определи еластичната потенциална енергия на пружинно махало, което се намира на разстояние x=2cm от равновесното си положение, като знаеш, че коефициентът на еластичност на пружината е k=6\fracNm.
7
Определи пълната механична енергия на математично махало, което се намира в крайното си положение, като използваш данните от чертежа. Приеми, че g=10\fracms^2.
8
Ако силите на триене и съпротивление са пренебрежимо малки, сумата от кинетичната и потенциалната енергия на трептящото тяло е едно и също число в целия ход на трептенето.
9
Кои от величините остават постоянни по време на незатихващи хармонични трептения?
10
Кога трептенията са затихващи?
11
При затихващи хармонични трептения...
12
Намери кинетичната енергия Ek0 на математично махало в равновесното му положение, ако знаеш, че съществува отклонение, при което потенциалната енергия Ep = 5J, а кинетичната Ek = 7J. Приеми, че силите на триене са пренебрежимо малки.
13
В момента на първоначално отклонение на махало от равновесното му положение му придаваме енергия 15J. Махалото извършва хармонично затихващо трептене.
  • Намери пълната му механична енергия в определен следващ момент от движението, ако до този момент махалото е извършило работа 1,5 J за преодоляване на силите на триене.
  • Запиши отговора си с цифри.
14
Пружинно махало с маса m=200g преминава през равновесното си положение със скорост V=1\fracms. Махалото извършва незатихващи трептения с амплитуда A = 5cm.
  • Определи коефициента на еластичност k на пружината.
15
Състави вярно твърдение.

Описание на теста

С този онлайн тест по физика за 9. клас ще можеш да упражниш и да затвърдиш знанията си за двата вида хармонични трептения: затихващи и незатихващи. Чрез разнообразни въпроси и задачи ще преговориш характеристиките на трептенията и съществуващите връзки между тях. Ще си припомниш закона за запазване на механичната енергия, при какви условия е валиден и кога механичната енергия се превръща в друг вид енергия. Приятна и ползотворна работа с теста! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (2)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се