logo

Тест: Незатихващи и затихващи трептения

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Всяка проста трептяща система притежава механична енергия.
2
Потенциалната енергия W на пружинно махало се определя по формулата:
3
От какво зависи кинетичната енергия Ek на пружинно махало? Упътване: Провери кои от изброените величини участват във формулата за кинетична енергия.
4
Потенциалната енергия на математично махало се определя по формулата:
5
Пълната механична енергия на пружинно махало се описва с формулата E = Ek+W=\fracmx^22+\frackV^22.
6
Определи еластичната потенциална енергия на пружинно махало, което се намира на разстояние x=2cm от равновесното си положение, като знаеш, че коефициентът на еластичност на пружината е k=6\fracNm. Упътване: 2cm=2.10^-2m
7
Определи пълната механична енергия на математично махало, което се намира в крайното си положение, като използваш данните от чертежа. Приеми, че g=10\fracms^2. Упътване: 1cm=10^-2m 1g=10^-3kg
8
Ако силите на триене и съпротивление са пренебрежимо малки, сумата от кинетичната и потенциалната енергия на трептящото тяло е едно и също число в целия ход на трептенето.
9
Кои от величините остават постоянни по време на незатихващи хармонични трептения?
10
Кога трептенията са затихващи?
11
При затихващи хармонични трептения...
12
Намери кинетичната енергия Ek0 на математично махало, минаващо през равновесното си положение, ако знаеш, че съществува отклонение, при което потенциалната енергия Ep = 5J, а кинетичната Ek = 7J. Приеми, че силите на триене са пренебрежимо малки. Указание: Приложи закона за запазване на механичната енергия, като съобразиш стойността на потенциалната енергия при преминаване през равновесното положение.
13
В момента на първоначално отклонение на махало от равновесното му положение му придаваме енергия 15J. Махалото извършва хармонично затихващо трептене.
  • Намери пълната му механична енергия в определен следващ момент от движението, ако до този момент махалото е извършило работа 1,5 J за преодоляване на силите на триене.
  • Запиши отговора си с цифри.
Упътване: Намаляването на пълната механична енергия при затихващи трептения се измерва с извършената работа срещу силите на триене.
14
Пружинно махало с маса m=200g преминава през равновесното си положение със скорост V=1\fracms. Махалото извършва незатихващи трептения с амплитуда A = 5cm.
  • Определи коефициента на еластичност k на пружината.
  • Упътване: Приложи закона за запазване на пълната механична енергия към две състояния на махалото: равновесното и крайното положение.
  • 1cm=10^-2m
  • 1g=10^-3kg
15
Състави вярно твърдение.

Описание на теста

С този онлайн тест по физика за 9. клас ще можеш да упражниш и да затвърдиш знанията си за двата вида хармонични трептения: затихващи и незатихващи. Чрез разнообразни въпроси и задачи ще преговориш характеристиките на трептенията и съществуващите връзки между тях. Ще си припомниш закона за запазване на механичната енергия, при какви условия е валиден и кога механичната енергия се превръща в друг вид енергия. Приятна и ползотворна работа с теста! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се