logo

Тест: Подвозить или подвезти? Приводить или привести? Сравнение на глаголите за движение с представки. Част 6

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кои два глагола означават „возя, карам“?
2
Кои два глагола означават „водя“?
3
С кой от вариантите образува видова двойка* глаголът „отвести“?
  • *Видова двойка – едно и също действие е представено от два глагола, единият е от свършен вид, а другият е от несвършен вид.
4
Кои глаголи НЕ образуват сегашно време*?
  • *Помисли по какъв начин образуването на времената зависи от вида (свършен и несвършен) на глагола.
5
В кои ситуации може да използваш глаголите „подвезти“ и „отнести“?
6
Когато искаш да кажеш, че някакво действие се случва по време на движението, може да изразиш това движение с глаголите „возить“ и „водить“ с представки.
7
Попълни липсващите букви, за да образуваш формите на глаголите „подвезти“ и „подвозить“ в различните времена:
8
Попълни липсващите букви, за да образуваш формите на глаголите „отвести“ и „отводить“ в различните времена:
9
Подреди елементите, за да създадеш две смислени изречения:
10
Попълни подходящата представка, за да кажеш на руски следното*:
  • „Докато минавам през Антон и му карам книгите, почисти стаята, моля.“
  • *Представката трябва да е еднаква при двата глагола за движение.
11
Подреди елементите, за да образуваш две правилни изречения:
12
Попълни подходящия глагол, за да предадеш това изказване на руски:
  • Ела на гости при нас! Можеш да доведеш приятелите си.
13
Свържи глаголите, за да образуваш видови двойки*:
  • *Видова двойка – едно и също действие е представено от два глагола, единият е от свършен вид, а другият е от несвършен вид.
14
Как ще формулираш това изказване на руски език: „Ще те закарам до училището“?
15
Как ще кажеш на руски: „Той заведе* детето на училище.“
  • *Подсказка: тук няма да използваш същата представка, като на български. Същата представка може да се използва в този контекст и на руски, но има разговорен (не книжовен) характер.

Описание на теста

В този тест по руски език за ниво B1 ще се научиш да използваш глаголите за движение „везти“ и „возить“, „вести“ и „водить“ с представки. Първо си припомни какво означават тези глаголи. След това помисли какво точно искаш да изразиш - приближаване, отдалечаване, отбиване или нещо друго. За всяка от тези ситуации си има специална представка - точно, както и на български. След това си помисли дали искаш да говориш за еднократно или многократно действие. Дали наблягаш върху самия процес на движението, или говориш за резултата от това движение? Дали говориш за едновременни, или последователни действия? Опитай се да приложиш този анализ в теста. Сигурни сме, че ще покажеш най-доброто от себе си!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се