logo

Тест: Приносить или принести? Довозить или довезти? Сравнение на глаголите за движение с представки. Част 5

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
С кой от вариантите глаголът „перенести“ образува видова двойка*?
 • *Видова двойка – едно и също действие е представено от два глагола, единият е от свършен вид, а другият е от несвършен вид.
2
С кой от вариантите образува видова двойка* глаголът „довезти“?
 • *Видова двойка – едно и също действие е представено от два глагола, единият е от свършен вид, а другият е от несвършен вид.
3
Кои глаголи са от несвършен вид?
4
В кои ситуации може да използваш глаголите „переносить“ и „довозить“?
5
Кои форми са образувани от глагола „переносить“?
6
Кои глаголни форми са образувани от глагола „довезти“?
7
Попълни липсващите букви, за да образуваш формите на глагола „перенести“ в различните времена:
8
Попълни липсващите букви, за да образуваш формите на глагола „довозить“ в различните времена:
9
Подреди елементите, за да образуваш две смислени изречения:
10
Попълни подходящия глагол, за да кажеш следното на руски:
 • Правихме ремонт и пренасяхме багажа от едната стая в другата. [Процес]
11
Попълни подходящата представка, за да кажеш на руски това:
 • Днес след часовете Ира си тръгна преди мен и случайно взе моята тетрадка*.
 • Представката трябва да е еднаква при двата глагола за движение.
12
Попълни подходящия глагол, за да предадеш това изказване на руски език:
 • Утре той няма да може да ме докара до училището, затова ще дойда с колелото. [Еднократно действие]
13
Свържи глаголите, за да образуваш видови двойки*:
 • *Видова двойка – едно и също действие е представено от два глагола, единият е от свършен вид, а другият е от несвършен вид.
14
Как ще формулираш това изказване на руски: „Пренесохме почти целия багаж, но не успяхме да пренесем всички книги.“*?
 • *бг, „целия багаж“ - рус., „все вещи“
 • *бг., „не успяхме“ - рус.,тук: „не смогли“
 • *Помисли каква глаголна форма използваме след „мочь“.
 • *Добави съответното лично местоимение, но само пред първия глагол в изречението.
 
15
Как ще кажеш на руски език: „Всяка сутрин баща ми ме докарва до училището“*?
 • *В руския език притежателното местоимение застава пред съществителното.
 • *Тук обектът на действието, изразен чрез съответната падежна форма на „я“ („аз“), ще застане след глагола.

Описание на теста

В днешния онлайн тест по руски език за ниво B1 ще усвоиш разликите между глаголите за движение „нести“ и „носить“, „везти“ и „возить“ с представки. За да избереш подходящия глагол за твоето изречение, първо си помисли по какъв начин извършваш това движение - пеша („нести, носить“) или с превозно средство („везти, возить“). След това избери подходящата представка в зависимост от конкретната ситуация: дали искаш да ПРЕнесеш даден предмет от едно място на друго или да го ДОнесеш на някого например. Дали искаш да съобщиш за процеса на движението или за неговия резултат? Един път ли се случва движението или го повтаряш? Нека потърсим правилните отговори заедно!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се